Vahel tuleb Jõgeval kobada pimeduses

?Kustunud tänavavalgustite probleemiga on vahel ka meie poole pöördutud. Oleme edastanud need kaebused OÜle Taa Elekter, kes lepingujärgselt hooldab Jõgeva linna tänavavalgustust. Viimati teatas meile linnakodanik Tähe tänava kolmest-neljast pimedaks jäänud valgustist. Selgus, et Jõgeva Vesi oli kaevamistööde käigus vigastanud elektrikaablit. Esmaspäeval tehti kaabel korda ja need valgustid hakkasid taas tööle. Kodanikud võiksidki oma tänavavalgustusmuredega pöörduda lehetoimetuse asemel otse meie (Suur tn 5, telefon 776 0083) või Taa Elekter poole,? soovitas Jõgeva Linnavara juhataja Heino Puide.

Lisaks hämarusele Tähe tänaval häirisid linnaelanikke veel pimedad nurgad Piiri pargis ja Tellissaare tänaval, kus kunagi üles pandud neljast valgustist põleb vaid kaks, koolide vahelisel alal ja mujalgi. Nii mõnigi tuletas meelde umbes tosina aasta tagust aega, kui Jõgeval lülitati tänavavalgustus ööseks välja. Põhjuseks toodi elektriraha kokkuhoid ja see, et paljuke inimesi meil ikka öösel tänaval käib. Muidugi ei anna praegust aega tollasega võrrelda ? linn on saanud palju valgemaks, ilusamaks ja puhtamaks.

Pool tuhat tänavavalgustit

Jõgeva linna kõnniteid ja tänavaid valgustab üle viiesaja valgusti. Muidugi ainult siis, kui kõik lambid põlevad. Et igavesti põlevaid pirne pole, on paratamatus, et lampe tuleb aeg-ajalt vahetada. Jõgeval jätkub üleminek 100 ja 150 W säästulampidele, mis on varasematest 400 -vatistest kauakestvamad ja efektiivsema valgusega, mis annab ajapikku üsna märgatavat kokkuhoidu. Linnavalgustuse lülitavad sisse ja välja hämarlülitid, mis töötavad mitte kella, vaid ilmaolude järgi. Jõgeva linna eelarvest on tänavu eraldatud elektrienergiale, tänavavalgustuse uuendamisele ja korrashoiule 760 000 krooni.

Linn läheb tasapisi valgemaks

Seoses Piibe maantee rekonstrueerimisega ja novembri alguses Tartu Teedevalitsusega sõlmitud kokkuleppe järgi sai Jõgeva juurde 35 uut valgustuspunkti linna piiridesse jääva jalakäijate ja jalgratturite tee ääres. “Tänavu on pandud uued, isoleeritud õhukaablid, kokku 1174 meetrit, Ristiku, Aia, Nurme, Pargi ja Laiale tänavale. Valgustuse sai ka üks osa kõnniteed Piiri pargis. Kui jätkub pargi edasine korrastamine, siis tuleb sinna ka lisavalgusteid,” lootis linnavara insener Gunnar Sarv. Samuti on loota, et juba õige varsti aitavad praegust pimedamat aega veidi valgemaks muuta peatänavaid ääristavate jõulukaunistuste tuled.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus