Vähe male- ja kabehuvilisi

Males sai A-klassis meistritiitli ainsana võistlema tulnud Toivo Joosua ja kabes Madis Hunt (mõlemad Jõgeva Gümnaasiumist).

C-klassis võistles males kolm tütarlast. Kaksikvõidu jätsid Lustiverre Siegrid Strantsov ja Triin Selgis, kolas oli Kaitlin Merila Palamuselt.

Sama vanusegrupi 6 tütarlapsest tõstsid teistest osavamalt kabenuppe Vilja Andruse (Lustivere), Jaana Hiljurand ja Kristel Jukk (Saduküla).

Poiste C-klassi males tõi Jõgeva linnavolikogu liige ja tõsine malehuviline Ants Prii Jõgeva gümnaasiumidest kohale 8 asjalikku võistlejat. Erilise huviga jälgiti kõige noorema osavõtja, 8-aastase Ants-Marten Prii (Jõgeva ÜG) jõukatsumist endast tublisti vanemate poistega. Kui ta möödunud aastal pidi tunnistama Lustivere kooli 8. klassi poisi Sander Saariku paremust, siis sellel aastal võeti veenev revans. Heal tasemel olid ka Urmas Lall Jõgeva ÜGst ja Tanel Tralla Palamuse Gümnaasiumist.

Kabes olid poiste C-klassi kolm paremat Remo Hagala Lustiverest, Hillar Ernits Põltsamaa ÜGst ja Ivo Ilm Laiuselt. B-klassi paremad mängijad olid Jens Raevald (Jõgeva G), Raido Moor (Jõgeva ÜG) ja Siim Sopp (Palamuse G).

Kõige rohkem (11) maletajaid ja kabetajaid võistles Lustivere Põhikoolist. Jõgeva ÜG tõi välja 7, Laiuse ja Saduküla kool ning Jõgeva G 5 nuputõstjat.

Olles viiendat aastat nende võistluste peakohtunikuks, pean kurvastusega märkima osavõtjate vähenemist. Ka mängutase võiks parem olla. Varem töötasid paljudes koolides male-kaberingid, viimasel ajal on neid vaid üksikutes koolides. Malele ja kabele tuleks minu arvates koolides avada roheline tee.

VILLU OJASSALU

blog comments powered by Disqus