Vabatahtlikud päästjad peavad muutuma ühiskonnas nähtavamaks

Eestis on ühte suurimasse vabatahtlike võrgustikku koondunud vabatahtlikud päästjad suur jõud, kelle mõju, kuuldavus ja nähtavus ühiskonnas peab kasvama.

Vabatahtlik päästeala on viimastel aastatel läbi teinud tubli arengu, mille tulemusel on vabatahtlike päästekomandode arv ületanud riiklike komandode arvu. Enam ei ole vabatahtlikud päästjad riikliku päästesüsteemi “väike vend”, vaid  nad on üks suuremaid vabatahtlikke võrgustikke Eestis, mis annab olulise panuse meie kõigi turvalisusesse.

Vabatahtlikud päästjad on riigi ühe tähtsama tuumikfunktsiooni  — sisejulgeoleku tagamise — olulised ning ajas üha kasvava tähtsusega osalised. Vabatahtlike kaasamine võimaldab teha päästetöid abikaugetes piirkondades nagu väikesaared või hajaasustatud alad mandril, kuhu riikliku päästeteenusega oleks väga keeruline jõuda. Just seal on vabatahtlik initsiatiiv ja riigi koostöö olulisim.

Vabatahtlikud päästjad pole üksnes juba toimunud õnnetustele reageerijad, vaid neil on oluline roll ka ennetustöös. Just ennetus aitab kõige tõhusamalt vähendada õnnetusi ning suurendada meie turvatunnet. Igaüks teist loob suurel hulgal turvalisust ainuüksi sellega, kui kutsub oma lähedasi ohuteadlikule ning õnnetusi ennetavale käitumisele. Ühtlasi luban ministrina teha kõik, et vabatahtlikke päästjaid nende tegevuses toetada.

Pea tuhat vabatahtlikku päästjat on Eestis suur jõud, kelle mõju, kuuldavus ja nähtavus ühiskonnas peaks veelgi kasvama. Teie mõju suurenemine ühiskonnas on meie tuleviku üks olulisi võtmesõnu.

Päästeala vabatahtlusele ja kogukonna turvalisusele pühendatud iga-aastane foorum toimus nädalavahetusel Võrumaal Rõuges. Eestis tegutseb praegu 844 vabatahtlikku päästjat. 2008. aastal oli neid 503.

i

KEN-MARTI VAHER, siseminister, IRL

blog comments powered by Disqus