Vabariigi President kohtus Soome presidendiga

Kohtumisel tõdeti ühiselt, et Eesti ja Soome koostöö on tihe ja üksteist toetav. Kõneldes kontaktidest teaduse ja hariduse valdkonnas, leidsid riigipead, et need on olnud vastastikku kasulikud ja loonud eeldused veelgi tihedamateks suheteks tulevikus. Presidendid arutasid ka Läänemere riikide koostöö küsimusi, sealhulgas seoses energeetika valdkonnaga laiemalt ning eraldi Soome lahe põhja gaasijuhtme rajamise plaanidega. Käsitledes keskkonnakaitse teemat ja selle kontekstis ka laevaliikluse arengut Läänemerel, väljendasid riigipead lootust, et peagi Soomes toimuval Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) assambleel otsustatakse kuulutada Läänemeri eriti tundlikuks merealaks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus