Väärikas juubelikonverents Kuremaal

Kui konverentsi avaettekande tegi teenekas ajaloolane, Tartu Ülikooli emeriitprofessor Helmut Piirimäe, kes kõneles Eesti administratiivsest jaotusest XIX sajandil ja valdade tekkest, siis ülejäänud ettekanded tulid kohalikelt kodu-uurijatelt. Triin Keskküla ja Paul Orava ettekanded puudutasid konverentsi toimumiskoha ? Kuremaa mõisa ja asula ajalugu, Eino Veskis kõneles kohanime ?Laiuse? konteksti muutumisest ajas, Reine Koppel Jõgeva Sordiaretuse Instituudi esimesest juhist Mihkel Pillist, Margus Ess sama instituudi tähtsusest Eesti põllumajandusele, Tiit Lääne Paduvere talumuuseumi arenguloost, Aivar Roosiõis  Jõgeva valla rahvastikust 1897. Aastal, Siiri Veskis kirjamees Rudolf Kassist, Miili Millend Kärde küla ajaloost, Kaupo Ilmet ajaloolise pärandi hoidmisest Kassinurme mägedes ja Hillar Ümar kindralkomissar Litzmanni külaskäigust Jõgeva valda 1942. a. Vallavanem Saima Kalev võttis kuuldu kokku ettekandega valla arengueeldustest ja -võimalustest.

 Seekordsete sõnavõtnute seas oli ka neid, kes kodu-uurimisega varem tegelnud polnud. Üks selliseid oli Jõgeva Sordiaretuse Instituudi teadur Reine Koppel.

 ?Kooli ajal tegid ajalootunnid mind suisa haigeks,? tunnistas Reine. ?Aga kui ajalookonverentsi projektijuht, Laiuse raamatukogu juhataja Asta Leiten tegi mulle ettepaneku uurida lähemalt mõne kunagise meie instituudi teadlase elu ja tegevust, tundus pakkumine siiski huvitav. Kuna instituudi eelkäija, Jõgeva sordikasvanduse ühe rajaja Mihkel Pilli kohta on säilinud päris rikkalik arhiiv, valisin uuritavaks just tema. Ka oli mul võimalus küsitleda inimesi, kes Pilli isiklikult mäletavad. Ses suhtes oli praegu ülimalt õige aeg sellist uurimistööd teha.?

 Mälestuskilde kogudes ja arhiivi uurides kujunes pilt Mihkel Pillist kui tasakaalukast, nõudlikust ja õiglasest inimesest. Sordiaretusjaama välja kujundades ja 31 aasta jooksul juhtides oli ta väga kindlakäeline. Rudolf Tamme mälestustest võib näiteks lugeda, et kui Sordikasvanduse Nõukogu oma koosolekul keemialaboratooriumi rajamise idee maha hääletas, kirjutas Pill protokollile juurde: ?Teen ikkagi?. Ja tegi ka. Ning viis ka muu kavandatu alati lõpuni. Ta tavatses enda kohta öelda: “Ma ei oleks siis Pill, kui pooleli jätaksin.?

 ?Arhiivimaterjale uurides avastasin lihtsa tõe: pole midagi uut siin päikese all,? ütles Reine Koppel. ?Ikka on tulnud teadusasutusel raha ?santida?, ikka on tulnud paljud vajalikud tööd üldse ilma rahata ära teha. Ning nagu nüüdki, tuli sordiaretajatel ka esimese Eesti vabariigi algaegadel tõestada, et Eestis kasvatatud nisust saab niisama head saia kui välismaisest ning et ka Eestis kasvatatud oder kõlbab õllelinnasteks.?

Emeriitprofessor Helmut Piirimäe tunnustas Jõgeva valda sellise väärika konverentsi korraldamise eest.

?Olen siinsetel ajalooüritustel ennegi käinud ja tajunud, et kodu-uurimisel on siinkandis lai ja tugev kandepinnas,? ütles Piirimäe.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus