Uus programm võimaldab aastaga hooldustöötajaks õppida

Möödunud kuul lõpetasid  Põltsamaa Ametikooli hooldustöötaja eriala esimesed viisteist õpilast,  kes tavakohase kaheaastase õpiaja asemel omandasid vajalikud teadmised ja oskused aastaga. Võimaluse kutsetunnistus kiiremini kätte saada andis nende varasemate õpingute ja töökogemuste arvestamine.      

VÕTA (Varasemate Õpingute ja Töökogemuse Arvestamine) eesmärk on elukestva õppe ja erinevate õppeastmete ning õpingute ja tööturu vaheliste seoste arendamine. VÕTA aitab muuta nähtavaks ja väärtustada inimese eelnevaid teadmisi, oskusi ja pädevusi, hoolimata viisist, kuidas need on omandatud. VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust näiteks õpingute osana.

Nii  ei tarvitse hakata uuesti pühenduma ainetele, mis omandatud juba eelnevatel õpingutel mõnes kõrgkoolis või kutseõppeasutuses. Senist töötamist näiteks hooldekodus võidakse arvesse võtta praktika sooritamisel.   Selline meetod muudab õppimise paindlikumaks ning võimaldab õpilastel paremini planeerida aega ja keskenduda  valdkondadele, millega tegelemise vastu nad elukutset silmas pidades suuremat huvi ja vajadust tunnevad,” rääkis sotsiaaltöö eriala juhtivõpetaja Maret Reinpõld. Hooldustöötajaks õpivad meil  ka mitmed täiskasvanud, kes vastaval alal juba töötavad või töötanud, kuid kellel puudub kutsetunnistus. VÕTA programmi järgi õppimine peaks nendele eriti hästi sobima, sest sellega kaasnevad võimalused ajada kooliasjad edukalt korda ka kiire elutempo ajal,” ütles ta.

Hooldustöötajaks saab Põltsamaa Ametikoolis õppida pärast keskkooli lõpetamist. Meil on igas vanuses õpilasi, alates teadmishimulistest noortest kuni viiekümneaastasteni, kes samuti igati usinad ja tragid. Iseäranis ongi meile õppima oodatud juba elukogenumad ja küpsemad inimesed, kes mõistavad, et hooldustöös tuleb sageli taluda nii kehalist kui ka vaimset pinget, suhelda mitmesuguste soovide ja nõudmistega klientidega, tihti ka raskete krooniliste haigetega ja nendegagi, kelle maine teekond peagi lõpule jõudmas,” rääkis õpetaja Reinpõld.

Hooldustöötaja õppekava on üsna mitmekülgne. Üldõpingutest on õppekavas lisaks suhtlemisõpetusele ja kutse-eetikale ka arvutiõpetus ja majanduse alused. Põhiõpingute ampluaa on lai, alates arengupsühholoogiast, sotsiaalpoliitikast ning seadusandlusest erialaspetsiifiliste õppeaineteni. Nii õpitakse gerontoloogiat, hooldusabivahendeid, ravimiõpetuse aluseid, erinevate diagnoosidega haigete ja ka surijate hooldamist, tervisliku toidu valmistamist jne. Käelise tegevuse tundides omandavad õpilased teadmised siidimaalist, voolimisest, paber- ja tekstiilitehnikatest, samuti joonistavad ja maalivad. Seda tehakse  selleks, et hiljem käelist tegevust omakorda hoolealustele õpetada. Selline meisterdamine, joonistamine jne on teraapiavorm, mis aitab abivajajal meeldivamalt vaba aega sisustada ja paremini stressist või   masendusest üle saada, uue olukorraga harjuda.”       

Hooldustöötaja õpetamisel on Põltsamaa Ametikooli koostööpartneriteks ja praktikabaasideks Võisiku Hooldekodu, Lustivere Hooldekodu, Jõgeva sotsiaalkeskus Elukaar, Põltsamaa linnavalitsus, Põltsamaa vallavalitsus ning mitmed teisedki sotsiaalhooldusasutused ja omavalitsused.

Meie kooli lõpetajad leiavad rakendust nii hooldekodudes, haiglates kui ka avahoolduses. Mõnedki jätkavad aga õpinguid Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Selleaastasele  andekale ja töökale lõpetajale Eve Malmrele  teeme aga usutavasti ettepaneku asuda meie kooli ergonoomikaõpetajana tööle. Tänavu osales Põltsamaa Ametikool esmakordselt vabariigis toimunud hooldustöötajate kutsevõistlustel, kus Eve edukalt esines ja tänukirja pälvis. Ühena vähestest tuli ta toime praktilise elustamisülesandega,” rääkis Maret Reinpõld.

Praegu pakuvad hooldusteenust enamasti riigile või omavalitsustele kuuluvad asutused. Ehk loob aga mõnigi Põltsamaa Ametikooli kasvandik ka vastava valdkonnaga tegeleva erafirma, mis mõeldud väiksemale arvule hoolealustele. Senini enamasti naiste valdkonnaks jäänud hooldustööd on õppima oodatud ka mehed, kes keerulises ja vastutusrikkas valdkonnas kindlasti hästi toime tulevad,” ütles kooli juhtivõpetaja.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus