Uus peasekretär ennustab sisulist diskussiooni erakonna arengusuundade üle

Kes tegi teile ettepaneku saada Eestimaa Rahvaliidu peasekretäriks ja mis ajendas seda valikut vastu võtma?

?Poliitilistes organisatsioonides käib elutsükkel ikka valimistest valimisteni. Kui valimistulemused pole olnud kõige paremad, tuleb vaadata ja analüüsida, mida muuta või teha teisiti. Samamoodi algas ka Rahvaliidus pärast valimisi diskussioon erinevate muudatuste üle ja kui senine peasekretär Lea Kiivit andis teada oma lahkumisest, siis hakati rääkima võimalikest uutest inimestest, keda nimetada sellele ametikohale. Olen erakonna liige juba 1998. aastast ja tunnen organisatsiooni, olen töötanud nii ettevõtluses kui riigiametis ja oman ka omavalitsustöö kogemust. Sellest tulenevalt leidis Eestimaa Rahvaliidu juhatus, et olen pädev kandidaat sellesse ametisse. Minu kandidatuuri esitasid ka mõned maakonnaorganisatsioonid ja sealtkaudu see otsus juhatuses sündis. Ka Lea Kiivit ise on toetanud minu asumist peasekretäri ametisse. Lea on olnud Eestimaa Rahvaliidu büroo juhataja 1999. aastast ja peasekretär 2001. aastast. Selle ajaga on ta suutnud kaasa aidata suure ja tugeva organisatsiooni loomisele, mistõttu mul on kindel ja tugev põhi edasiminekuks.?

Kas Teil oli ka tuttavaid ja sõpru, kes ütlesid, et lähete selle erakonna peasekretäriks, mis varsti laguneb?

?Eestimaa Rahvaliit on Eesti suurim erakond, kellel on esindatus kahes kolmandikus omavalitsustes. Olen omalt poolt pigem ehitaja kui lammutaja tüüp. Rahvaliidu senisel ülesehitusel on tehtud väga tugev vundament ja kandvad seinad on vastupidavad. See, et ka ühel hästi ehitatud majal on vaja aeg-ajalt katust vahetada ja ka fassaadi uuendada on täiesti loomulik protsess ning sellega me tegeleme. Mulle tehti mitu päris huvitavat pakkumist erasektoris. Otsus jätkata erakonnas tuleb aga missioonist ja olen regionaalpoliitikuna jätkuvalt veendunud, et Rahvaliitu on vaja Eestimaa tasakaalustatud arengu tagamiseks. Usun, et lähiaastad näitavad tänase ja eelmise valitsuse poliitika erinevust.?

Missugused on peasekretäri ülesanded. Kas tema töö on rohkem erakonnasisene või suunatud väljapoole, suhtlemiseks avalikkusega?

?Kindlasti tuleb tegelda mõlema valdkonnaga ja lisaks finantsmajanduslikule tegevusele on peasekretäri ülesanne ka arvamuste ja seisukohtade väljaütlemine ning selgitamine avalikkusele. Erakonna sees on peamiseks maakonnaühenduste omavahelise koostöö koordineerimine, valimiste ettevalmistamine, büroo juhtimine ja aktiivne suhtlus Riigikogu fraktsiooniga.?

Meediast võib jääda mulje, et Eestimaa Rahvaliidus on Reiljani-Tuiksoo ja Marrandi liin. Kuidas kommenteeriksite seda?

?Rahvaliidus toimuvad nädala pärast uue esimehe valimised ja praeguseks on välja pakutud kaks kandidaati ? Ester Tuiksoo ja Jaanus Marrandi. Mõlemad on ministrikogemustega tugevad juhid ja usun, et kongressil tuleb sisuline diskussioon edasiste arengusuundade üle ja delegaadid teevad parima valiku. See, et kandidaate üritatakse vastanda, on selge ülepakkumine. Pigem moodustavad nad hea tandemi ja on ükskõik, milline kandidaat osutub valituks. Oluline on, et meeskond hoiaks kokku ja erakonna juhtimisel tehtaks koostööd.?

Missugust tööd teeb erakonna peasekretär erakorralise kongressi eel?

?Püüan osaleda võimalikult paljudel maakonnaühenduste konverentsidel ja viin ennast kurssi igapäevaste ülesannetega. Lisaks valmistume kongressiks, kuid siin on Lea Kiivitil juba suur töö tehtud ja peamised asjad korraldatud.?

Tabivere vallas on hea koostöö Rahvaliidu ja sotsiaaldemokraatide vahel. Kas kahe erakonna vahelised suhted võiksid paraneda ka üle-eestilisel pinnal?

?Meil on väga üksmeelne ja kohalike elanike huve silmas pidav volikogu. Volikogus on vastu võetud valdavalt konsensuslikud otsused, mis näitab, et hea koostöö on lisaks meiega koos kandideerinud sotsidele ka Reformierakonna ja Keskerakonna liikmetega. Üle Eesti püüame loomulikult sotsiaalseid väärtusi hindavate jõududega koostööd teha, kuid diskussioon võimalike ühinemiste või siduvate koostöölepingute sõlmimise üle pole täna kindlasti esimene prioriteet.?

Olete suhteliselt noor mees. Kuidas loodate tekitada noortes huvi Eestimaa Rahvaliidu vastu?

?Rahvaliit on kindlasti nooruslik erakond. Meie tänane imago töötab küll natuke selle vastu, kuid andke meile aega. Lisaks 3000-liikmelisele noorteorganisatsioonile juhib meie Riigikogu fraktsiooni Karel Rüütli, erakonna meediasuhetega tegeleb energiline Manuela Pihlap ja arendusjuhiks on Piret Hartman, kes kõik noored ja ettevõtlikud inimesed ja ega mind ennast ka tõesti veel vanaks ei saa nimetada…?

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus