Uus hariduse infosüsteem koondab kõik andmed

Mitmed senised registrid kaovad ja hariduselu puudutavad andmed koondatakse järk-järgult EHISesse.

Jõgeva maavalitsuse saalis toimus üldhariduskoolide esindajatele vastavateemaline õppepäev. Infot jagas elukestva õppe arendamise sihtasutuse Innove analüütik Margus Kärner, kes läheb alates 1. jaanuarist tööle riikliku eksami kvalifikatsioonikeskuse andmebaaside osakonda.

Ligipääs kasutajatunnusega

“Ehkki suuremale osale andmetele pääseb ligi vaid kasutajatunnuse alusel, on osa andmetest kättesaadavad kõigile huvilistele. Näiteks on võimalik vaadata õppeasutuste üld- ja kontaktandmeid, tutvuda õppekavade ja koolituslubadega, kontrollida väljastatud lõpudokumentide kehtivust ning saada infot vabadest õpetajakohtadest,” teatas Haridus- ja Teadusministeeriumi Teabekorralduse osakonna konsultant Aire Koik.

Kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu saavad edaspidi kõik huvilised võimaluse näha andmeid, mis on EHISes nende enda kohta salvestatud. Lapsevanematel on õigus näha koolikohustuslikus eas ehk kuni 17-aastaste laste andmeid.

Margus Kärner rääkis, et ühtse andmebaasi loomise mõte on idanenud ligi viis aastat. Ja tegelikult on pedagoogide kohta kogutud andmeid juba 10 aastat ja õppurite kohta viis aastat. Koolide kohta on pabervormidel andmeid kogutud aga juba palju aastaid.

Ka õpilaste kohta esitati juba nõukogude ajal pabervormidel aruandeid.

“Uue süsteemi eeliseks on see, et kõik andmed hakkavad edaspidi asuma ühes kohas. Varem oli probleemiks see, et erinevad andmebaasid ei sobinud omavahel kuidagi kokku ja neil olid erinevad haldajad. Pedagoogide andmebaasi pidas sihtasutus Innove ja õppurite andmebaasi Andmevara. Peale selle kogusime statistika jaoks paberaruandeid. Kui oli näiteks korraga tarvis saada andmeid nii õpetajate kui ka õpilaste kohta ning taheti need omavahel kokku sobitada, siis oli see väga keeruline. Ühtses andmebaasis aga välditakse dubleerimist. Uute andmebaaside kasutajatel ei ole vaja enam meeles pidada mitmeid salasõnu ega suhelda erinevate inimestega. Piisab ühest,” rääkis Margus Kärner koondatud andmebaasi eelistest.

Tööandja saab kontrollida

Igaühel on oma kasutajarollid ja õigused. Koolil on õigus andmeid sisestada ja kasutada neid oma otsuste tegemiseks. Samuti on ka omavalitsusel õigus oma pädevuse piires andmeid vaadata. Ka igal inimesel on õigus oma andmeid vaadata läbi kodanikuporataali, näiteks X-Tee või panga kaudu. Seal on näiteks näha, millistes koolides on inimene käinud. Ka tööandjal on võimalik kontrollida töösoovija poolt esitatud diplomit ja muid andmeid.

“Põhimääruse järgi käivitub uus süsteem alates 1. jaanuarist. Kuid ükski andmebaas ei saa korraga valmis. Näete, mul on patakas pabereid meile tehtud ettepanekutega,” lausus Margus Kärner.

Tuleb tunnistada, et uue andmebaasi demonstreerijal oli endalgi algul raskusi sinna sisse pääsemisega, kuid kõik lõppes õnnelikult.

“Eks me määrame kindlaks eelistused, millises järjekorras me neid ettepanekuid realiseerima hakkame. Kuni aaasta lõpuni tegelevad andmetega nii Andmevara kui ka Innove. Kuid nendest andmebaasidest on andmed juba uude süsteemi üle kantud,” lisas Kärner.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus