Uus aasta peaks eelmistest parem tulema

 

Kõik Vooremaa küsitletud inimesed loodavad, et alanud 2011. aasta tuleb meile kõikidele parem, kui olid eelnenud, ning et me suudaksime plaanitu ka ellu viia.

Jõgeva linn

Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetaja Helge Maripuu usub, et elu saab mõista vaid tagasi vaadates, kuid elama peame tulevikule mõeldes. Seega tuleb väärikalt tähistada järgmised juubelisünniaastapäevad: Alo Mattiisen  50, Betti Alver 105 ja Eeva Niinivaara 110. 

Jõgeva linnapea Kalmer Lain ütles, et mis tehtud, see tehtud, mis tegemata, tuleb teha uuel aastal. “Hoog ei tohi raugeda, sest oleme stabiilsuse ja uue tõusu ootel ning alguses. Kõik hea tuleb kaasa võtta, kõik halb unustada. Peab lootma, et uus aasta on alati erinev ja parem eelmisest. Usk, lootus ja armastus viib eesmärkideni. 2011. aastat võib nimetada sündmusterohkeks kultuuriaastaks, sest just sel aastal toimub palju juubelihõngulisi sündmusi ja uusi üritusi. Tähistame Jõgeva kultuurikeskuse 50. aastapäeva, Alo Mattiiseni 50. sünniaastapäeva, Betti Alveri 105. sünniaastapäeva, Meeskoori Mehis 35. sünnipäeva, 135 aasta möödumist reisirongiliikluse avamisest ja mitmeid teisigi tähtpäevi. Peetakse esimene naiste tantsupidu, kuulutatakse välja koolirahu, toimub 20. Jõgevatreff ning teised traditsioonilised üritused.
Uuelt aastalt soovin, et linnas algaksid uute plaanitud hoonete ja rajatiste ehitustööd. Need on lasteaed Karikakar, Alo klaveriklass, Jõgeva kohtumaja, Selveri laiendus, Olerexi teenindusjaam, Estakaadi tänava lõik bussijaama juures, kergliiklusteed, Toominga tänava pikendus kuni Piibe maanteeni. Uued ehitised ja tegevused on märgiks linna jätkuvale arengule. Soovin, et jätkuksid läbirääkimised Jõgeva vallaga ühise omavalitsusüksuse moodustamiseks. Koos tegutsedes ja majandades oleme efektiivsemad ning jätkusuutlikumad. Soovin, et haridusmaastikul toimuksid positiivsed arengud ühise eesmärgi nimel – pakkuda konkurentsivõimelist haridust.”
 

Jõgeva vald

Jõgeva vallavanem Enn Kurg ootab alanud aastalt, et meie majandus tõusule pööraks ning Jõgevamaa ettevõtetel, sealhulgas väikeettevõtetel paremini minema hakkaks. “Kui inimestel on kohapeal tööd, ei pea nad seda kaugemalt otsima minema, vaid jäävad kodupaika.” 

Vaimastvere raamatukogu juhataja Maris Paas ootab uuelt aastalt eelkõige seda, et sealkandis säiliksid senised töökohad ja neile tuleks uusi lisaks. “Raamatukogus lugejatega suheldes tundub, et kõige rohkem muretsevad inimesed töökoha võimaliku kadumise pärast.

Veel sooviksin, et tööandjad oma tublisid töötajaid rohkem märkaksid ja tunnustaksid. Ma ise tunnustamisvaegust ei tunne, küll aga on see probleem paljude teiste jaoks.” 

Jõgeva aleviku kultuuriseltsi Vanaveski juhataja Margus Ess peab pöialt, et alanud aastal jätkuks uusi ideid ja tegusaid meeskondi nende elluviimiseks. 

Kasepää vald

Kasepää vallavanem Jüri Vooder ootab uuel aastal uusi kordaminekuid. “Soovin, et kõik alustatud tegevused saaksid edukalt lõpuni viidud.”

Tiheda lasteaia direktor Maris Rohtla loodab, et lõplikult saab valmis järveäärne laululava, et vallas saaks toimuda veelgi rohkem kultuuriüritusi. “Et jätkuks kannatlikkust leppida asjadega, mida me muuta ei saa, julgust muuta asju, mida me muuta saame, ja tarkust nende vahel alati vahet teha.”

Mustvee linn

Jõgevamaa Koostöökoja tegevjuht, Mustvee linna elanik Aive Tamm loodab, et uuel aastal saab Mustvee kultuurikeskus renoveeritud ja hakkab ka aktiivselt tööle. 

Mustvee raamatukogu juhataja Laidi Zalekešina ootab renoveeritud ja laiendatud raamatukogu ning kultuurikeskuse valmimist, mis peaks teoks saama aprillis. “See annab Mustvee rahvale ja ka ümberkaudsetele inimestele kindlasti uued võimalused vaba aja veetmisel. Kaante vahele peaks saama Mustvee raamat, materjali kogumine ja kokkupanek käib. Sooviksin väga, et minu kodulinna haljasalad aastal 2011 natukenegi lilleküllasemaks muutuksid. Loodan, et minu lähedastel läheb hästi ja mis kõige tähtsam — et kõik oleksid terved.”

Pala vald

Põhja-Eesti regionaalhaiglas õena töötav Pala valla isetegevuslane  Monika Värv loodab 2011. aastale mõeldes, et perel   ja sõpradel endiselt hästi läheks ning  tervis vastu peaks ilmadele, elumuutustele jne. “Et haigused meist suure kaarega mööda läheksid.  Ootan ja loodan, et  segarühmaga  õnnestub pääseda noorte laulu- ja tantsupeole “Maa ja ilm”. Oodatud on ka uued kohtumised uute huvitavate seni veel tundmatute inimestega, kes tooksid elule värvi ja vaheldust.” 

Pala valla ettevõtte OÜ V. S Kanarbik juhatuse liige Vahur Sepp soovib, et euro hakkaks edukalt toimima. “Metsades tuleks lõpetada aga vaktsineerimine metsamarutaudi vastu, mis rikub looduse normaalset toimimist.  Samuti ootan uue ja silmapaistavalt märkimisväärse jahiseaduse kehtima hakkamist.” 

Külaelu edendaja ja rahvamuusik Nõvalt Eha Uusen loodab, et 2011. aastal Nõva kandi seltsielu veelgi edeneks ja omaaegne koolimaja ja nüüdne seltsimaja nägusamaks värvitud saaks. “Samuti soovin nii oma kodupaika, koduvalda, kui ka kaugemale südamesoojust, headust ja tugevat tervist.” 

Palamuse vald

Palamuse vallavanem Urmas Astel ei oota uuelt aastalt midagi head. “Oodata on rohket tööd ja kasinat raha. Selliseid ehitusi, nagu võeti meie vallas ette kahel viimasel aastal, pole niipea tulemas, sest valla rahakott ei kosu ei üksikisiku tulumaksu ega riigipoolse tasandusfondi kaudu. Lõpetame juba rahastuse saanud või pooleli olevaid kolmanda sektori objekte, kirjutame tasahilju mõned projektid juurde. Ainult oma eelarvest investeerimine pole enam mõeldav.” 

Palamuse Gümnaasiumi logopeed, vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Sirje Kiis loodab, et me uuel aastal üksteisega rohkem arvestaksime ning üksteise suhtes hoolivamad, leplikumad ja sallivamad oleksime, siis kukuks nii mõnigi vajalik ettevõtmine vahvam välja.

“Loodan ka, et suudame nii suure elumuutusega nagu euro tulek hakkama saada: vanema põlvkonna elukorralduses põhjustab see kindlasti päris palju segadust. Veel loodan, et Palamuse Gümnaasiumi tantsurühmad suvel toimuvale noorte tantsupeole pääseksid: nad nii väga pingutavad selle nimel, aga konkurents on ülimalt tihe. Eeloleval suvel saab teoks teinegi tähtis pidu: esimene Eesti Naiste Tantsupidu, mida peetakse Jõgeval. Ma väga tahaksin, et see hästi korda läheks ning et kõik osalejad ja pealtvaatajad seda tulevikus ainult ülivõrdes meenutaksid.” 

Puurmani vald

Puurmani vallalehe toimetaja Ell Maansoo loodab suuri muutusi. “Isiklikus plaanis ootan sujuvat harjumist uue rahaga, eakohast tervist endale ja lähedastele ning järjekordsete raamatute ilmumist.”

Puurmani vallavanem Rauno Kuus loodab, et masuaeg saab otsa ning saabub selgus alevi tulevase vabaajakeskuse kohta. “Kas meil õnnestub teda rajada ja kui, siis millal. See on meie suur unistus. Aga samuti sedagi, et tööõpetuse maja valmis saaks ning inimestel hästi läheks.”

Puurmani Gümnaasiumi direktor Tiina Oolo soovib koolile rohkem õpilasi. “Siis saame ka gümnaasiumina jätkata. Veel loodame uue tööõpetuse maja valmimist ning kindlasti ootame, et kevadel kooli ümbrus lõplikult korda saaks.” 

Jõgeva maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kohusetäitja, Puurmani vallavolikogu liige Mart Tooming näeb majanduselu paranemist ja uusi töökohti, et eurosid jaguks parasjagu kõikidele eestimaalastele. 

Saare vald

Saare vallavanemal Jüri Morozovil on hea meel, et vaatamata elu kallinemisele ja sissetulekute vähenemisele suudavad meie inimesed hakkama saada ja optimistlikud olla. “Siiski tuleb tõdeda, et praegu vajame rohkem riigi tuge ja hoolivust.” 

Tabivere vald

Tabivere lasteaia ja sotsiaalkeskuse juhataja Aune Sepp soovib, et suudaksime ka uuel aastal selles kaoses iseendiks jääda, oma lähedasi kaitsta ning armastada.

Tabivere Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Artur Aunap tahab endiselt korralikult õppida kui koolivälistes ettevõtmistes kaasa lüüa. “Soovin kõigile oma sõpradele ja pereliikmetele, et nad ikka jaksaksid tegusad ja rõõmsad olla.”

Tabivere muusikakooli juhataja, Maarja-Magdaleena segakoori dirigent Liia Koorts soovib uuelt aastalt, et märkaksime rohkem neid, kes on meie kõrval, naerataksime neile rohkem, armastaksime ja mõistaksime neid rohkem.  

Torma vald

Torma puhkpilliansambli juht Peep Lõhmus tahaks, et paljuräägitud euro tulek mööduks kõigile valutult ja kõik säilitaksid tuleviku ees optimismi. “Liiga palju on euro-temaatikas emotsioone. Nii et kainet mõistust!

Loodan, et saame Torma koolile uued puhkpillid ning muusikaelu Torma kandis saaks uued tuuled ja leiaks laiemat kõlapinda.

Olulisimaks kui kõik eelpool kirjutatu pean soovi, et oleks tervis korras, kõik edasine on vormistamise küsimus.”

Kultuurihuviline talupidaja Sadala kandist Sulev Tutt loodab, et ilm põlluharijale erilisi vingerpusse ei mängi. “Loomulikult on oluline seegi, et mul endal jätkub tarkust põhjalikult läbi mõeldud ja arukaid otsuseid vastu võtta. Ootan ka Sadala rahvamaja renoveerimistööde jätkamist, see võimaldab siinsel külade seltsil kohaliku seltsielu veelgi huvitavamaks ja mitmekülgsemaks muuta.

Meeldivat ärevust toob algavasse aastasse tütar Kertu koolilõpetamine. Huvitav ja pingeline aasta tuleb ka rahvakultuuritegelasest abikaasale Pillele, sest tulemas on  esimene Eesti Naiste Tantsupidu Jõgeval ning noorte laulu- ja tantsupidu Tallinnas ja palju kultuursündmusi ka Jõgeval. Soovin, et Pillel ikka häid ideid, energiat ja särtsu jätkuks.”

Carl  Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli direktor Toomas Aavasalu soovib, et 2011. aasta tooks meile rohkem rõõmu. “Samuti on minu jaoks väga oluline, et lapsed Torma Põhikoolis oskaksid hoida seda ilusat koolimaja ja õpiksid oma tegelike võimete kohaselt. Oluline on seegi, et suures töötuhinas ei unustataks enda ja lähedaste eest hoolitseda.”

i

KAIE NÕLVAK

HELVE LAASIK
RIINA MÄGI

EILI KOITLA

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus