Uuest õppeaastast rakenduvad muudatused õppeasutuste hindamistegevuses

Käesolevast sügisest jõustub rida seadusemuudatusi: kehtestatakse õppeasutustes sisehindamise kohustus, tagatakse õppeasutuste nõustamine ning muudetakse järelevalve korraldust.

blog comments powered by Disqus