Uuel Tallinna-Tartu maanteel Puurmanist möödumiseks kaks varianti

 

Tallinna-Tartu neljarealisel maanteel on Puurmanis avalikustatud planeeringu järgi kaks võimalikku kulgemise varianti.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus ütles, et vahetult enne silda kulgeva Puurmani õgvenduse võib ehitada kas ida või lääne poolt. Puurmani vallavolikogu ja maanteeamet on eelistanud varianti, kus uus tee lõikaks praeguse ohtliku kurvi laugemaks lääne poolt. Aga et tegemist on Natura alaga, pole sinna võimalik teed ehitada. Nimetatud luht on üks suuremaid ja esinduslikumaid rohunepi pesitsus- ja mängualasid. Selle piirkonna terviklikkuse säilitamine on ülioluline.  

Pole teada, mis saab 15 aasta pärast

Kui tee ida poolt ehitada, on ohus lähedal asuv perekond Peki  kodu.

Olukorda komplitseerib veel ka asjaolu, et üks maanteeharu peab jääma mõne aasta eest valminud Puurmani sillale ja seega kuhugi kaugemale keerata ei saa. Teede pöörderaadiused on kindlaks määratud, niisama lihtsalt teed kuhugi nihutada ei saa.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus lisas ka, et  lähitulevikus maanteed neljarealiseks ehitama ei hakata ja trassi valik sõltubki sellest, milline on olukord siis, kui ehitusega alustatakse. Kui rohunepid enam Pedja jõe luhal ei ela, tuleb teetrass lääne poole. 

Põltsamaal idapoolne variant

Planeeringu koostamisel peeti tuliseid vaidlusi ka Põltsamaal. Nimelt soovis Põltsamaa vald viia teekoridori linnast lääne poole, linnavolikogu eelistas aga idapoolsemat varianti.

Mõlemad osapooled kogusid oma seisukoha toetuseks allkirju.

Kaalumisel oli ka praeguse teekoridori kasutamine. Et valla soovitud variant muudaks tee pealinnast Tartusse kahe kilomeetri võrra pikemaks ning praegune koridor jääks uuele neljarealisele teele kitsaks, otsustati möödasõit rajada Puhu risti bensiinijaamadest Jõgeva poole. Viimane variant tähendab kahjuks sedagi, et põllumehed jäävad oma väärtuslikest maadest osaliselt ilma. Kuid vana teekoridori kasutamisel tulnuks rajada viadukt ja panna müratõke. See teeks tee väga kalliks.

Uus neljarealine tee läheb Adavere asulast mööda. Enne, kui teed ehitama hakatakse, koostatakse kõigepealt projekt. Millal ehitama hakatakse, ei tea praegu keegi. Ja kindlasti rajatakse uusi lõike etappide kaupa.  

Teemaplaneeringu avalik väljapanek

*1.-28. septembrini on maakonnaplaneering avalikul väljapanekul Põltsamaa linnavalitsuses, Põltsamaa vallavalitsuses, Puurmani vallavalitsuses ja Jõgeva maavalitsuses.

*Avaliku väljapaneku käigus on võimalik tutvuda planeeringu lahendusega ja esitada planeeringule ettepanekuid ja vastuväiteid.

*Planeeringu kohta tuleb kirjalikud ettepanekud esitada aadressil Jõgeva maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või saata elektronpostiga mv@jogevamv.ee.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus