Uued ruumid, uued võimalused

Palamuse teenuskeskuse hoones saab teisipäevast kuulda rohkem noorte hõikeid, sest senises vanas majas tegutsenud noortekeskus sai viimaks uutesse ruumidesse. Vana maja renoveerimine ei olnud enam mõttekas ning uus, endiseks vallamajaks valminu, seisis suurelt jaolt kasutuseta.
Pole saladus, et uues hoones on märksa suuremad võimalused kui varem. Ja pole saladus seegi, et ilusamad ruumid innustavad rohkemgi noortekeskuses käima ja teistega suhtlema. Ning märksa enam saab siis ka põnevaid ühistegevusi ette võtta, külalisi kutsuda ja üritusi teha. Mitte, et ruumipuudus oleks enne kimbutanud, aga uutes ruumides on ikka rõõmsam.
Noorsootööd ja noorsootöötajaid kiputakse tihtipeale alahindama või nende igapäevast tööd pisendama. Seda täiesti ilmaasjata. On ju noorsootöötajad need, kes pärast kooli noortega tegelevad, nende aega aitavad sisustada ja aeg-ajalt on nemad need, kes aitavad hätta sattunud õigele teele. Ning seda kõike ei saa ega tohi alahinnata.
Jõgevamaa noori iseloomustab suur teotahe ja aktiivsus. Miks muidu sajab meie maakonna noortele ja õpetajatele aina aukirju ja medaleid, just aktiivsuse, teotahte ja ägedate ideede eest? Viimasel ajal juhtub seda aina enam. Ja ka kohalikud omavalitsused on mõistnud, et just noortes on meie maakonna tulevik. Väärtustame siis noori, õpetajaid ja noorsootöötajaid rohkem. Üks asi on anda uued ja värsked ruumid, teine asi seisneb ka positiivses tähelepanus ja toetuses.

 

blog comments powered by Disqus