Utilitas uuendab kaugküttevõrku ka Jõgeval

utilitas

Utilitas ehitab ja rekonstrueerib küttehooajavälisel ajal ligi 30 km soojustorustikku seitsmes linnas üle Eesti, et ka edaspidi oleks klientide toad soojad ja kraanidest tuleks sooja vett. Ehitustöödega kaasnevad ajutised soojuskatkestused, millest ettevõte kliente aegsasti teavitab.

“Soojustorustiku uuendamine on vajalik, et tagada ka edaspidi klientidele kütte ja sooja vee varustuskindlus,” selgitas Utilitase kaugkütteettevõtete juht Robert Kitt. “Osa torustikest on amortiseerunud ja asendatakse kaasaegsete eelisoleeritud torudega, et ennetada võimalikke avariisid ja soojusedastuse häireid. Viimane klientide rahulolu uuring näitas taas, et kliendid hindavad kõrgelt teenuse mugavust ja varustuskindlust ning Utilitas teeb kõik, et ka edaspidi teenuse kõrget kvaliteeti tagada.”

Osade selle aasta torustikutöödega on juba alustatud, aga enamik projekte võetakse ette suvel ja lõpetatakse sügisel. “Kuna töödega kaasnevad paratamatult ajutised soojuskatkestused, ehitame suuresti küttehooajavälisel ajal, sest külmal ajal elanikke kütteta jätta ei saa,” ütles Robert Kitt.

Töid tehakse ka Jõgeval Tähe, Puiestee ja Uuel tänaval.

Utilitas investeerib sel aastal torustike töödesse kokku kuni 30 miljonit eurot, millest ligi 1,2 miljoni ulatuses töid rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

blog comments powered by Disqus