Ümarlaual teemaks koolikiusamise ohjeldamine

Möödunud neljapäeval Jõgeva kultuurikeskuses peetud koolikiusamise ja riskikäitumise teemalisel ümarlaual osalenud kooliõpilased tõdesid, et sellistest muredest on alati oluline kaasinimestele rääkida.

Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist terviseedenduse ja spordi alal Maiu Veltbach märkis, et koolikiusamise ja riskikäitumise temaatikat käsitleti ka möödunud aastal põhikooliõpilastele korraldatud ümarlaual. “Siis oli osavõtjaid märksa rohkem ning töötubasid läbi viia ei saanud. Sellel aastal piirasime osalejate arvu, et oleks võimalik tegutseda ka töötubades. Väga suures rühmas on juhendajal raske gruppi tegevuses hoida. Mõttevahetusele oli  tulnud ligi kaheksakümmend õpilast maakonnna üheteistkümnest koolist. Palusime koolidel kaasata õpilasi, kel rohkem võimekust ja huvi kaasa mõelda, arutleda ning kuuldut  kaasõpilastega jagada.”

Silmad, kõrvad ja suu

Koolitus- ja nõustamiskeskuse TEAN ja Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treenerite Assotsiatsiooni EMITA esindaja Ljudmilla Atškasovi eestvedamisel tutvuti sõltuvusennetuse treeningu põhimõtetega. Koos politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri teabebüroo vanemkorrakaitseametniku Marina Paddariga vaeti foorumiteatri võimalusi. Koolikiusamisele,  vägivallailmingutele ja tolerantsusele keskendunud töögruppe juhendasid T.O.R. E koolitajad Ele Sööl ja Maire Lilleberg.

Sadala kooli õpilased ja nendega kaasas olnud kooli hoolekogu liige Age Jõemets kinnitasid, et kokkusaamisel sai ülevaate  kooliusamise liikidest. Tuli tõdeda, et nii mõnigi kord suhtuvad koolikiusamise pealtnägijad toimuvasse ükskõikselt.

“Rääkisime töörühmades sellest, mida täpsemalt koolikiusamiseks pidada, sest alati ei pruugita arugi saada, et sellega on tegemist. Tõdesime, et koolikiusamise vältimiseks on olulised silmad, kõrvad ja suu, mis tähendab, et vaja on näha ja kuulda ning sõna sekka öelda ja usaldusväärsele inimesele olukorrast teada anda, kui selleks vajadus tekib,” ütles koolitaja Ele Sööl.

Rohkem sallivust

“Mõttevahetus aitas õpilasi veenda ka vajaduses olla sallivam nende suhtes, kes millegi poolest teistest erinevad,” lausus Torma põhikooli direktor Toomas Aavasalu. Maiu Veltbachi sõnul oli osalejate tagasisidest lugeda, et laste jaoks on uus ja huvipakkuv tolerantsuse teema käsitlemine ja selle kohta sooviti rohkem teavet saada. “Osalenud õpilased ja õpetajad peaksid  arutelul saadud mõtted ja kogutud teadmised  koolidesse viima ning seal neid rakendama. Võimalusel korraldame samasuguse ümarlaua ka järgmisel aastal,” lubas Maiu Veltbach.

JAAN LUKAS 

blog comments powered by Disqus