Üleeuroopaline liiklusohutuse kampaania jõudis ka Jõgevale

Erilist tähelepanu on pööratud lastele. Nende jaoks on eraldi kaasa võetud suur lauamäng, mis tutvustab kõige lihtsamaid liiklustõdesid ja aitab neid meelde jäta.

Meie teedel sõitva tuuri auto meeskonda kuuluvad kaks vabatahtliku – Henkka Backman Soomest ja Pernilla Jonsson Rootsist. Nad on sõitnud juba läbi Poola, Leedu ja Läti. Neilt sai küsitud, mis Eesti teedel enam silma torkas. Henkka ja Pernilla hinnangul on Eesti teed võrreldes naabritega väga heas seisus ja nad olid kursis, et mõned aastad tagasi kadestasime meie väga Läti ja Leedu teid. “Eesti on teinud teede ohutuses tubli sammu edasi,” ütles Henkka Backmann.

Liiklusohutuse kampaaniast osavõtnud on Eestis olnud juba mõne päeva ja neil on veel ees kohtumised Ida-Virumaa ning Tallinna noortega. Meie külalisi saadab Eestis viibimise ajal Eesti Punase Risti esindajana Indrek Simisker.

Ülevaade liiklusohutuse olukorrast

Tuuri peamiseks eesmärgiks on koguda teavet liikluskultuuri kohta erinevates Euroopa maades ning teada saada, milline on laste teadlikus, kuivõrd nad tunnetavad liikluses valitsevaid ohte. Küsimused on selle kohta, kui tihti satuvad lapsed liiklusohtlikku olukorda, milliseid liiklusvahendeid nad tarvitavad ja mida nad teavad lihtsatest ohutusvahenditest nagu turvavöö kasutamine ning reguleeritud ülekäigukohad.

Lisaks küsitakse laste arvamust ka selle kohta, mida tuleks teha liikluse ohutumaks muutmisel. Et kõik küsimused on erinevates maades samad, saadakse ülevaade liiklusohutusest Euroopas lapse pilgu läbi. Eestist kavatsetakse koguda viissada ankeeti lastelt vanuses 7- 16 eluaastat. Jõgeval vastas küsimustele pea kuuskümmend last.

Tuuri kohta on võimalik infot saada ka koduleheküljelt aadressil /www.1-life.info, samas on võimalik lugeda tuuri päevikut. Lastel on võimalik osaleda küsitluses ning ürituse lõpus ilmuvad seal ka kokkuvõtted küsitlusest.

Pipi jagas helkureid

Eestis toimuvad kohtumised laste ja noortega poleks muidu pooltki nii huvitavad, kui tuuril ei osaleks kohalikud Punase Risti seltsi esindajad, liikluspolitsei ja kiirabi. Jõgeva ürituse kõige olulisem tegelane oli laste jaoks kindlasti Pipi Pikksukk oma punase pea ja võrratute tedretähnidega. Pipi mängis lastega, joonistas ning andis igale lapsele ka helkuri, sest pime aeg pole enam kaugel. Julgemad said ka proovida ületada kiirusrekordit Pipi kepphobusel ratsutamises ning politseionud olid lahkelt nõus nende kiirust mõõtma.

Lapsevanematele pakkusid kindlasti huvi kiirabi antavad selgitused esmaabi asjus ja poistele meeldis politseiautos sireeni anda.

Lõuna Politseiprefektuuri korrakaitsetalituse Jõgeva liiklusjärelvalve grupi juhtivkonstaabli Ivo Ploomi sõnul teevad enim muret liikluses purjus juhid ja kiiruseületajad, kelle arv on paljude aastate lõikes stabiilne. Heameelt teeb, et koostöös maanteeameti ning teiste abilistega on aastatega vähenenud purjus juhtide ning kiiruse ületamisega seotud õnnetustes hukkunute ja vigastatute arv. Lastega seotud liiklusprobleemidest tõi Ploom esile probleemid hoolimatute jalgratturite ja mopeedijuhtidega. Mureks on mopeedide kasvav kiirus ja sellest tulenevad ohud. Võimas mopeed on tegelikult motoratas ja see pole mänguasi.

Küsisin lastelt arvamusi, mida nemad liikluses taunivad ning millistes oludes nende hinnangul kõige sagedamini liikluseeskirja rikutakse. Lapsed arvasid, et liikluseeskirja teatakse hästi, kuid reeglid ununevad sageli. Parimaks kinnituseks oli üks poiss, kes pärast liiklusmängus osalemist võttis teise poisi jalgratta lenksu peale ja hakkas ära sõitma, alles teiste hõigete peale ronis kaasreisija punastades rattalt maha.Ürituse lõpus vaatasime, mis valmistab Jõgeva lastele liikluses muret. Selgus, et joobes juhid ja hoolimatus. Kuid paljud lapsed olid ka kirjutanud, et ei tea, mida tuleks liikluses paremaks muuta. Seega on meil pikk tee käia, et suunata lapsi iga päev mõtlema liiklusohutusele.

ILMAR PAJUMÄGI

blog comments powered by Disqus