Üks maailm kõigile

Kui gümnaasiumilõpetaja tunneb, et ei tea, mida pärast kooli lõpetamist õppida või teha tahaks, siis võiks mõelda vabatahtliku tööle. Loomulikult tuleb ka seda eelnevalt õppida.


Üks võimalus on kandideerida Taani DRH Lindersvoldi kooli Det Nødvendige Seminarium projektidesse “Oneworldcenter”.

Selle programmiga omandatakse kõigepealt koolis teoreetilised teadmised ning seejärel rakendatakse õpitut praktikasse mõnel arengumaal. Kaks kolmandikku õppest toimub Taanis, kolmandik Aafrikas või Indias. Nii õppimise kui töötamise käigus saab teha koostööd eri kultuuridest pärit inimestega, sest DRH Lindersvoldi kooli on tulnud noori Hispaaniast, Itaaliast, Portugalist, Jaapanist ja teistestki riikidest.

Koolis õpib praegu 50 vabatahtlikku. Õppetöö toimub inglise keeles, kuid arengumaal võib olla vaja kohalikega suhtlemiseks osata ka elementaarsel tasemel portugali keelt.

Neli erineva pikkusega programmi

Taanis pakutakse nelja erinevat programmi, mille eesmärk on aidata inimesi arengumaades. Selleks valmistumisel õpetatakse abistajaid koolis praktika kaudu. Programmid on erineva pikkuse ja ka veidi erinevate eesmärkidega, alates üheksakuulistest kuni 36kuulisteni.

Neil, kes tunnevad muret meie maakera tuleviku,  kliimamuutuste ja globaalse soojenemise pärast, on võimalus liituda programmiga, mis kestab üheksa kuud. Sellest esimesed neli kuud õpitakse Taanis. Viiakse läbi mitmesuguseid praktilisi ülesandeid, näiteks kuidas vähendada oma ökoloogilist jalajälge, kasvatada loodust säästvalt taimi ning loomi. Järgmised kolm kuud aga tegutsetakse St Vincetisse’s (väike Kariibi mere saareke), kus töötatakse koos kohalike elanikega, et edendada sealset maaviljelust. Viimaseks kaheks kuuks tullakse tagasi Taani oma programmi lõpetama, kus jagate oma kogemusi ja teavitate võimalikult paljusid inimesi. 90 protsenti programmi ülesannetest ja eesmärkidest on seotud võitlemisega globaalse soojenemise ja kliimamuutuste vastu.

Õpitakse mõistma probleemi sisu

Kui on soov inimesi aidata, võib valida 18, 24 või 36 kuud kestvate programmide vahel, mille eesmärk on aidata vaeseid. Ka nende programmide puhul tuleb kõigepealt õppida mõistma probleemi sisu ja põhjusi (miks on maailmas nii palju vaeseid, kuidas see mõjutab nende tervist, haridust, elukvaliteeti) ning seejärel anda praktiline panus vaeste olukorra leevendamiseks kohapeal.

Ka nende programmide raames saab reisida Aafrikasse või Indiasse, keskenduda inimeste eluolu tundmaõppimisele ning püüda neid aidata. Võimalik on valida erinevaid tegevusvaldkondi, kus olukorda parandada. Võib osaleda näiteks hariduse, tervishoiu (HIV/AIDS), põlluharimise ja muudes valdkondades. Ka need programmid lõpevad üldsuse teavitamisega. Tuleb jagada saadud kogemusi ja innustada teisigi globaalsemalt mõtlema ning tegutsema.

Õpitakse praktiseerides

Programmid erinevad ka sisu ja põhjalikkuse poolest. Erinevalt 18kuulisest, õpitakse 24- ja 36kuulise programmi käigus ka pedagoogikat. 36kuulise programmi eesmärk on valmistada ette õpetajaid, kes soovivad aidata kaasa võrdsete võimalustega maailma kujundamisele ja vaesuse kaotamisele. Õpe toimub kõigis programmides  praktilise tegevuse kaudu. Taanis töötatakse õpetaja abina ning viiakse õpilastega läbi projekte. Nii 18- kui 24kuulise programmi lõpetamisel saab rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadi, kolmeaastase programmi lõpetanud saavad bakalaureusekraadi.

Elamine Taanis on korraldatud nn kommuuni põhimõttel – igapäevased majapidamistööd on jagatud projektis osalejate vahel: koristamine, söögitegemine, uute inimeste vastuvõtmine jmt.

Koolis ei hakka kunagi igav

Kõikide programmide lõpus on võimalik liituda uute samasuguste väljakutsetega ja hakata kas teisi välja õpetama või tegelema nii antud kui uute programmide loomise ja tutvustamisega.

DRH Lindersvoldis õppides ei hakka kunagi igav: see kool pakub pidevalt võimalusi ja huvitavaid tegevusi. 24kuulise programmi õpilane Annaliisa Täht Eestist ütles, et on programmi käigus väga palju arenenud. “Olen julgem, hakkajam ja usaldan ennast rohkem. Olen saanud palju uusi tuttavaid, õpe inglise keeles on oluliselt parandanud minu keeleoskust.”

Infot saab

DRH Lindersvoldi kodulehekülg: https://www.oneworldcenter.dk/

inglise keeles–info@oneworldcenter.dk

eesti keeles – gertrudk6ima@gmail.com

24kuulise programmi lõpp: 2013. aasta augustimeeskond tutvustab oma kogemusi Taani gümnasistidele.

GERTRUD KÕIMA, DRH Lindersvoldi kooli 24kuulise programmi üliõpilane

blog comments powered by Disqus