Üks kuu VII Maapäeva avamiseni

Hiljuti kogunes Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatus Kuremaale, et vaadata üle käsitöölaada pidamise paik, lava ja lossiruumid, kus VII Maapäeva kesksemad sündmused aset leiavad.

                                                      

Kolm tegevusrohket päeva

           
Peale maakondade delegatsioonide on maapäevaks Jõgevamaale oodata ligemale neljakümmet külalist teistest riikidest, poliitikuid ning Riigikogu liikmeid Eestimaalt ? kõiki kokku neljasaja inimese ringis.

            Maapäeval osalejad saabuvad maakonna erinevatesse valdadesse 17. augusti päeva ajal, kus neid vastu võetakse ja ümbruskonnaga tutvustatakse. Pidulikuks avamiseks kogunetakse Kuremaale, kuhu on lubanud tulla ka vabariigi president Toomas Hendrik Ilves, kes ühtlasi kuulutab välja seekordse Aasta Küla. Avatseremooniale järgneb kultuuriprogramm ning ühine õhtusöök kõikide maakondade oma toitude ning nende tutvustamisega. Maapäevalisi tulevad tervitama rahvamuusikud eesotsas Eha Niglasega. Kultuuriprogrammis astuvad ette Jõgevamaa erinevad piirkonnad ning mängitakse Janek Varblase lavastatud tükki kohalikel ainetel ?Lible tegi…?.

            Teine päev algab töiselt ehk tegevust alustavad töögrupid külades, mida kokku on kümme. Töögruppide arutelud on maapäeva oluline osa nagu ka kõikidel eelnevatelgi maapäevadel. Neis välja toodud probleemide põhjal seatakse tegevussihid liikumisele Kodukant järgnevaks kaheks aastaks kuni järgmise maapäevani ning need saavad aluseks ka uue strateegia koostamisel aastateks 2008 ? 2013. Päeva teine pool möödub Kasepääl Kala- ja Veefestivalil.

            Kolmandal päeval peetakse Kuremaal käsitöölaata koos õpitubadega, kohtutakse poliitikutega ning tehakse kokkuvõtteid töörühmade aruteludest. Pidulikul lõpetamisel kuulutatakse välja ka VIII Maapäeva korraldav maakond.

                                                               

Pisiasju ei olegi

            Jõgevamaa Kodukandi Ühenduse juhatuses on alates juunikuu viimasest päevast senise viie liikme asemel seitse liiget. Uued liikmed lülitati kohe ka maapäeva ettevalmistamisse, sest nagu kinnitasid ühenduse juhatuse esimees Karina Kaarepere ning koordinaator Pille Tutt, pisiasju maapäeva korraldamisel ei olegi, kõik on oluline ja tähtis ning nõuab põhjalikku ettevalmistustööd. Korrektiive võivad teha vaid ilmaolud, seda eelkõige Kuremaal, kus ilusa ilmaga on plaanis õues nii kultuuriprogramm kui ka käsitöölaat.

            Õieti algas seekordseks maapäevaks valmistumine juba 2005. aasta augustis, kui VI Maapäeval Jõgevamaa Pärnumaalt teatepulga üle võttis. Aasta tagasi algas korraldajate liikumise Kodukant ja Jõgevamaa Kodukandi Ühendus koostöö partneritega, kelleks nüüd on nii Jõgeva maavalitus, omavalitsuste liit kui ka kõik maakonna omavalitsused.

            Kokku üheksas Jõgevamaa vallas võetakse vastu maakondade delegatsioone, mõnesse valda on saabumas koguni mitme maakonna esindus. Et meie maakonnas suuremat majutuskohta ei ole,  tuli majutamine korraldada mitme erineva paiga vahel ? Voorel, Kuremaal, Luual, Vaimastvere õpilaskodus, Moko ja Udu taludes jne.

            Kultuuriprogrammi eest kõigil kolmel päeval hoolitsevad peale Kodukandi maakonnaühenduse juhatuse liikmete Pille Tuti ja Tiia Pärtelpoja ka Janek Varblas, Kalev Kurs ja Vahur Kukk. Viimane vahendab ka inglisekeelset juttu eesti keelde. Paika on pandud toimkonnad, kes hoolitsevad toitlustamise, turvalisuse, esmaabi jne eest. Voorel aktiviseerimiskeskuses on valmimas spetsiaalsed töökotid igale osalejale, millele A-Trükk lisab ka vastavad logod. Kottidesse lähevad kõiki Jõgevamaa valdu tutvustavad bukletid, ?Jõgevamaa Aastaraamat 2006? jne. Pille Tutt aga koostab VII Maapäeva töövihikut ehk meelespead kõikvõimalike osaleja jaoks vajalike andmete ja teadetega.

            VII Maapäeva peateemaks on ?Ettevõtlik Eesti küla Euroopa Liidus?. Et tänavu tähistatakse Euroopa Liidu viiekümnendat aastapäeva, Eesti külaliikumise algusest aga täitub kümme aastat, kajastuvad mõlemad tähtpäevad ka töögruppide aruteludes. Töögruppide kohad on paigas ning moderaatorid kindlaks määratud.

            Täna aga on Riigikogu esimees Ene Ergma Pajusis läbi vaatamas Aasta Küla kandidaate ning otsustamas, kellele eelmisel maapäeval kahe aasta eest Aasta Külaks osutunud meie maakonna Kamari küla esindajad tiitli üle annavad.

 

 VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus