Ujumine on tervislik, lõõgastav ja rõõmupakkuv

Jõgevamaal on väga ilus loodus, meid ümbritsevad rikkalikud looduslikud veekogud – järved ja jõed, kus on suurepärane võimalus soojal ajal ujuda. Väga paljudes lasteaedades on ka oma basseinid olemas, kuid häid ujumisvõimalusi pakuvad ka meie maakonna ujulad, kus on aastaringselt ujumiseks sobilik vee temperatuur. Põltsamaa “Mari” lasteaia Maasikmarja koolieelikute rühma lapsed käisid sel aastal ujumisõpetuse algoskusi omandamas Kuremaa ujulas. Ujumist õpitakse koos liikumisõpetajaga, kes on läbinud vastava koolituse ning abilisteks on oma rühmaõpetajad ja lapsevanemad. Juba väga varases nooruses tuleb tähelepanu pöörata ujumise algõpetusele, seetõttu on ujumine lasteaias liikumiskasvatuse üheks koostisosaks. Läbi ujumisõpetuse toetatakse lapse harmoonilist kehalist arengut ja huvi vees liikumise vastu. Ujumisõpetusega tahetakse lasteaias saavutada, et lapsed vett ei kardaks, õpiksid ujuma  ja oskaksid kasutada ka ujumise abivahendeid. Samas õpib laps tundma vee omadusi ning saab teada, millised ohud kaasnevad vees olemisega, õpib teiste ujujatega arvestama ja aru saama, kuidas tekivad ohtlikud olukorrad ja kuidas saab neid vältida. Mida varem hakkab laps end veega harjutama, seda lihtsamalt omandab ta hiljem ujumise tehnilised oskused. On väga oluline, et iga laps oskaks ujuda, tunneks end vees vabalt ja turvaliselt. Kui ujumine on lapsepõlvest saati selge, siis ei unune see kunagi.

MERLE  LAANEMÄE, Põltsamaa lasteaia “Mari” liikumisõpetaja

blog comments powered by Disqus