Ühisvara põhimõte peab säilima ka uues perekonnaseaduses

Laupäeval toimunud SDE Naiskogu Kadrid üldkogu võttis vastu avalduse, et ka uues perekonnaseaduses tuleb jääda senise ühisvara jagamise korra juurde, kus mõlemad abikaasad on abielu jooksul soetatud vara võrdsed omanikud.

Naiskogu Kadri ei toeta uue perekonnaseaduse eelnõu mõtet, et abikaasa, kes on abielu jooksul kandnud muid kulusid ja kohustusi, aga ei ole otse elamispinna eest maksnud, jääb lahutuse korral ilma õigusest senisel elamispinnal elada.

On ebaõiglane ka, kui naised, kes on enamasti pere ühisvara eest vähem maksnud, peavad lahutusasjade korral tasuma suuri kohtukulusid. Meie riigis ulatub selline summa ligi 100 000 kroonini.

Uue perekonnaseaduse eelnõu on malli võtnud Saksamaalt, kus seaduse täitmise tase on teine kui Eestis. Eelnõu autorid on kahjuks unustanud üle võtta kogu ulatusliku sotsiaalpaketi, mis Saksamaal perekonna nõrgemat poolt toetab: näiteks tuleb seal üle 10 aasta kestnud abielu lahutamisel nõrgemat poolt tema elu lõpuni ülal pidada.

Naiskogu seisukoht on, et lahutusküsimustes tuleb ühise tarbevara, elamispinna ja transpordi vahendi jagamise korral fikseerida kindla summana riigilõiv minimaalses suuruses. 

REET LAJA, Kadride president

blog comments powered by Disqus