Ühisgümnaasium üllitas almanahhi

Jõgeva ühisgümnaasiumis esitleti vahetult enne vabariigi aastapäeva kooli värsket almanahhi Linnutiivul 3”. Algselt pidi see ilmuma kooli tuleva-aastaseks kolmekümnendaks sünnipäevaks, ent Jõgeva linna hariduselus ees seisvad suured muudatused ajendasid raamatut ilmutama aasta varem.

 

“Kaks aastat tagasi me tegelikult ei uskunud veel, et meie kooli aeg ümber saab,” ütles Jõgeva ühisgümnaasiumi huvijuht Gaja Mäesepp. “Kui see fakt täie selgusega meie teadvusse jõudis, leidsime, et enne kooli lõppu tuleks viimane almanahh valmis teha. Sest kui lõpp niikuinii tuleb, siis võiks lõpetada vähemalt väärikalt. Kui asja möödunud aastal uurima hakkasime, selgus, et kooli eelarvest on võimalik almanahhi väljaandmiseks ka raha leida.”

Almanahhi väljaandmise mõttele sai huvijuht tuge ka vestlustest siin-seal kohatud vilistlastega. Nii mõnigi ütles, et on varasemaid almanahhe huviga sirvinud ja tundnud enda või tuttavate kaasvilistlaste nimesid ja kirjatöid lugedes, kuidas süda soojaks läheb. Almanahhi koostamisel-toimetamisel tegid peale Gaja Mäesepa suure töö ära emakeeleõpetajad Helge Maripuu, Inga Reinumägi ja Tiia Malm, kunstiõpetaja Anne Jaama ning algklassiõpetajad Ilme Kraaner, Kirsti Soosaar ja Maret Siida. Nõu ja jõuga oli neile kõigile abiks direktor Jüri Toit.

Kui almanahhi jaoks möödunud sügisel materjali kokku panema asuti, siis selgus, et trükiväärilisi tekste on tohutult, sest Jõgeva ühisgümnaasiumi õpilased on olnud agarad osalema Betti Alveri ja Eeva Niinivaaraga seotud omaloominguvõistlustel, Sten Roosi nime kandval muinasjutuvõistlusel, Tormas peetaval C. R. Jakobsonile pühendatud kõnevõistlusel, mitmesugustel esseekonkurssidel jne.

“Kui viimaste aastate tekste üle vaatama hakkasime, imestasime ise ka, kui palju me igasugustel konkurssidel osaleda oleme jõudnud,” ütles Helge Maripuu. “Nii et materjali oleks meil olnud vähemalt kolme sellise raamatu tarvis.”

Ka kunstitöid mahtus trükisesse kaugelt vähem, kui koostajad oleksid tahtnud. Ühtekokku leiab almanahhist 53 õpilase ja kahe õpetaja loomingut.

“Neile, kelle tööd raamatusse mahtusid, on see omamoodi tunnustus,” kinnitas Helge Maripuu.

Tänukummardus koolile

Ühisgümnaasiumi almanahhi pealkiri pärineb kooli laulust, mille refrään algab sõnadega “Mälestused viivuks/ silme ees on linnutiivul…”. Kolmanda almanahhi juhatab sisse direktor Jüri Toidu kirjutis sellest, millised muudatused Jõgeva haridusmaastikul ees seisavad ja millest need tingitud on. Õpilastööd on jaotatud kaheksasse teemablokki (“Väärtused”, “Eesti”, “Betti Alveri jälgedes”, “Tulevik”, “Kool”, “Raamatud”, “Fantaasia” ja “Aastaring”, millest igaühe juhatab sisse moto ja pilt.

“Kui kahte eelmisse almanahhi otsisime motod tuntud autoritelt, siis seekord leidsime sobivad tekstid õpilaste endi töödest ning need said väga sisukad ja täpsed,” ütles Helge Maripuu.

Raamatu lõppu on paigutatud kooli töötajate nimekirjad, vilistlaste nimekirjad lendude kaupa ning kooli praeguste õpilaste nimekirjad koos klassipiltidega. On ju saatesõnaski öeldud, et kogumik “…avab ukse 21. sajandi alguse noorte mõtte- ja tundemaailma ning aitab meenutada neidsamu armsaid nägusid ja lugeda tuttavaid nimesid, kes ühest koolimajast selle MEIE KOOLI tegid”.

Ühest küljest oli almanahh kingitus kooliperele Eesti Vabariigi 95. sünnipäevaks, teisest küljest tänukummardus peatselt tegevuse lõpetavale koolile.

„Püüdsime anda almanahhis läbilõike väärtustest, mida oleme oluliseks pidanud,“ ütles Gaja Mäesepp.

“Almahann aitab väärtustada õpilaste loomingut,” lisas Anne Jaama. “Loodame, et uutes koolides, kus nad oma õpinguid jätkavad, jätkavad nad ka oma loometööd ning tõestavad oma tegudega, et neil oli tore kool ja toredad õpetajad.”

Lõpp on liitnud

Almanahh sai küll valmis juba detsembris, aga jõulusaginas polnud koolirahval aega seda esitleda. Vabariigi aastapäeva eel sai see “võlg” likvideeritud. Esitlusele olid kutsutud kõik lõpuklasside, st 9. ja 12. klasside õpilased ning teistest klassidest need, kelle kirja- või kunstitööd almanahhis ära on trükitud. Kogu see seltskond, samuti kooli töötajad said almanahhi ühe eksemplari omanikuks.

Almanahhi esitlusel valitses õpetajate sõnul eriline meeleolu: kooli lähenev lõpp on koolipere eriliselt ühte liitnud.

“Suisa imelik oli rääkida: saalis valitses nii sügav vaikus. Aga see oli emotsionaalselt tõstev, positiivne vaikus,” tõdes Anne Jaama.

“Meie õpilastele reeglina meeldib meie kool,” kinnitas Helge Maripuu. “Ka kolleegidega oleme väga kokku kasvanud. Almanahhi koostadeski vaidlesime kõvasti, aga andsime üksteisele ka jõudu. Meil ei jää teised kunagi pealtvaatajaiks, kui kellelgi abi vaja on. Hakkame üksteisest tulevikus kindlasti suurt puudust tundma.”

Enne kooli tegevuse lõppu jõutakse ka kokkutulek korraldada. Vilistlased on kokkutulekule oodatud 8. juunil. Vilistlaskoor ja vilistlaste tantsurühm Idaküngas teevad seal  esinemiseks juba hoolega proove. 

Jõgeva ühisgümnaasiumi almanahh Linnutiivul 3”

Sisaldab 53 õpilase ja kahe õpetaja viimaste aastate loomingut, mis on jagatud kaheksasse teemablokki.

Almanahhi trükiti 500 eksemplari. Selline olnud ka varasemate almanahhide tiraaž.

Varasemad almanahhid ilmusid 2004. ja 2009. aastal. Esimene sisaldas samuti õpilaste töid, teine aga õpetajate kirjutisi.

Lisaks almanahhidele on koolis välja antud õpilaste uurimistööde kogumik (sisaldab töid aastatest 2003-2005), kooli 21. lennu kirjatöid sisaldav kogumik “Algused” ja kogumik “Liikumisrõõm”, milles praeguse neljanda klassi õpilased kirjeldavad, missuguseid liikumismänge nad mängivad.

i

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus