Ühendus Jõgevamaa Kodukant saab viieaastaseks

Oma viienda sünnipäeva eel tutvustasid ühenduse juhatuse liikmed Pille Tutt, Karina Kaarepere ja Tiia Pärtelpoeg üleeile uusi projekte kohtumisel maavanema Aivar Kokaga ning maavalitsuse majandusarengu osakonna eurointegratsiooni ja välissuhete nõuniku Jako Jaaguga. Tutvustati ka oma senist tegevust, suundi ning eesmärke. Ühises arutelus vaeti edaspidiseid koostöövorme ja seda, kuidas kohaliku omaalgatusprojekti raames raha paremini küladesse jõuaks.

Et ühenduse peamisi eesmärke on kaasa aidata kõigi piirkondade külaelu säilimisele ja edasiarenemisele, siis ongi eriti oluline just koostöö nii kohalike omavalitsuste kui ka mitmesuguste teiste ühenduste ja organisatsioonidega nii maakonnas kui ka üle Eesti. Kõike silmas pidades pole ühendusel enda võimalikult nähtavaks ja kuuldavaks tegemine muidugi just vähe tähtis.

Tulemas on uus külaliidrite koolitus

Ühenduse Jõgevamaa Kodukant liikmed on praegu neliteist külaseltsi, seltsingut, maarahva seltsi jt maakonna erinevatest paikadest. Külaliikumise aktivistidel on olnud võimalik läbi teha mitmesuguseid koolitusi nii Eestimaal kui ka teistes riikides. Üks suuremaid ja pikemaajalisi koolitusprojekte oli aastatel 2001 – 2003 “Eesti külad”. Selle käigus koolitati kaheksa külaliidrit igast maakonnast. Alates läinud aasta detsembrikuust on käivitunud samalaadne projekt nimega “Säde küladesse”, mida toetab Euroopa Liidu PHARE ACCESS programm. Sellega saab taas koolitust kõikidest maakondadest kaheksa külaliidrit. Kui esimese projekti puhul osalesid koolitusel valdavalt liidrid eksisteerivatest või loomisel olevatest seltsidest või seltsingutest, siis praegune on mõeldud aktivistidele neis paigus, kus külaühendusi veel pole loodud. Erilist rõhku on plaanitud panna sedakorda just projektide kirjutamise õpetusele.

Liidrid, keda koolitusele saata, valitakse koos kohalike omavalitsustega. Enamasti on need inimesed end seni näidanud kui võimekad organisaatorid ja rahvajuhid, kes on valmis omakandi elus midagi ära tegema. Koolitus kestab enam kui kaks aastat ning lõpeb 30. jaanuaril 2006. Selle tulemusena peaks tekkima ühtlasi uusi seltsinguid ja MTÜsid üle Eestimaa.

Külaturism ja sotsiaalprojekt

Alates veebruarikuus hakatakse ellu viima projekti “Külaturism, üks võimalus kogukonna arenguks”. Raha saadakse Euroopa Liidu CBC programmilt ning projekt kestab ühtekokku kaheksa kuud. Üle-eestilisele liikumisele Kodukant on partneriteks Eesti Maaturism ja Soome külaliikumine. Koostööd hakatakse tegema Soome, Läti ja Leedu külakogukondade arendajatega. Eesmärkidena on silmas peetud külaturismi edendamist, külade atraktiivsemaks muutmist ning kohaliku elukeskkonna parandamist. Meie maakonnast on ühenduse Kodukant juhatus otsustanud selles projektis anda osalemise võimaluse Tabivere vallale ning sealsetele külaseltsidele ja ettevõtjatele.

Kolmanda suurema projektina hakatakse kevadel ellu viima kolme aasta peale kavandatud sotsiaalprojekti “Eakad külas külainimeste toel”. Selle käigus hakatakse välja koolitama kohalikke tugiisikuid ja nõustajaid. Kõigepealt on ees aga koos Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakonnaga selgitada välja, missuguseid avahooldusteenuseid vanurid erinevates Eestimaa paikades vajavad, palju need maksavad ning kes neid pakub. Projekti käigus koolitatakse külaelanikke avahooldusteenuste pakkujateks ja külaseltse erinevate vajalike teenuste väljatöötamiseks. Praktikale minnakse Soome, kus osaletakse avahoolduse töös, kohalike külade tegevuses ja vanurite huviringide töös. Maavanem Aivar Kokk on soovitanud ühenduse Kodukant aktivistidel haarata sellesse projekti ka kirikuid.

Mismoodi suuremad projektid ellu viiakse ja need uut elu küladesse tuua aitavad, seda saab ilmselt kuulda-näha lähemas tulevikus. Ühendus Jõgevamaa Kodukant tuleb oma üldkoosolekule kokku 14. veebruaril Maarjasse, kus plaanitsetakse ka oma viiendat sünnipäeva tähistada.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus