Üheksandikele pakutavad valikuvõimalused võtavad silme eest kirjuks

Neljapäeval kogunesid Jõgeva kultuurikeskusse pea kõik sel kevadel põhikooli lõpetavat 600 noort ning kõik kümme Jõgevamaa gümnaasiumi ja ametikooli. Nii said üheksandikud ühe päeva jooksul näha, katsuda ja küsida kõike ühest kohast.

Lisaks aitasid nõustajad huvilistel töötubades välja selgitada, kas minna edasi gümnaasiumi või kutset õppima. Arvutitesti abil oskasid nõustajad soovitada igale kutseharidusehuvilisele just tema iseloomule sobiva eluvaldkonna.

Üheksandikel on juba maakonna piires valikuvõimalusi nii palju, et võtab silme ees päris kirjuks. Sel juhul tasub pöörduda Jõgeva Nõustamiskeskusse (www.joggym.edu.ee

Jõgeva Ühisgümnaasium

Gümnaasiumiastmes õpetatakse kohustuslikust suurema tundide arvuga matemaatikat, füüsikat, A- ja B-võõrkeelt, kirjandust, ajalugu. ?Meil ei ole kallakuid, küll aga on meil palju valikaineid, mida saab õppida. Näiteks informaatika, majandusõpetus, väitluskunst, disain ja reklaam? Autoõpetus on väga tugev. Meediaklass on heal tasemel. Meil on kaks arvutiklassi, tõi oma kooli tugevusi välja huvijuht Gaja Mäesepp.

Kandideerimiseks tuleb 24. märtsil täita põhikooli riiklikul õppekaval põhinevad vastuvõtutestid emakeeles, matemaatikas ja A-võõrkeeles. Samas peab kandideerija täitma avalduse-enesetutvustuse. Sisseastumisel arvestatakse nii 9. klassi tunnistuse hindeid kui vastuvõtutestide tulemusi, kus tuleb saada vähemalt 50 protsenti punktidest.

?Nelja- ja viielistel? oma kooli õpilastel pole katseid sooritada vaja.

Lisainfo: www.pedja.edu.ee

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Enamikke kohustuslikke aineid õpetatakse ettenähtud mahus. Suurendatud on eesti keele, kirjanduse, matemaatika ja A-võõrkeele tundide arvu. Palju on vaba- ja valikaineid, sealhulgas ka autoõpetus. Tegutseb palju huvialaringe.

?Mina kui lapsevanem saadan oma lapse kodukoha kooli, kus tal on turvaline. Kuueteistaastast kuhugi suurlinna õppima ei saada.?, rääkis kooli huvijuht Tiina Luige.

Vastu võetakse 27. mail toimuvate sisseastumiskatsete alusel. Tuleb teha kirjalik test eesti keelest ja kirjandusest, A-võõrkeelest ja matemaatikast. Järgneb lühivestlus. Heade ja väga heade hinnetega noortel pole katseid sooritada vaja.

Lisainfo: www.palamuse.edu.ee

Põltsamaa Ühisgümnaasium

Gümnaasiumis on kõrgkooliks ja rakenduskõrgkooliks ette valmistava suunitlusega reaal-, humanitaar-, muusika- ja üldklass. ?Ma olen päris kindel, et Põltsamaalt pääseb kõrgkooli enam õpilasi kui ühestki teisest meie maakonna koolist,? kiitis üheteistkümnendik Mattias Põldaru oma kooli. ?Pealegi on Põltsamaa elamiseks väike mõnus aedlinn. Ja meil on palju õpilasfirmasid.? Kaugemalt pärit noortele on elamiseks internaat.

Nõuded sisseastujale:

*Kõik 2004/2005 õppeaasta hinded peavad olema vähemalt ?rahuldavad?.

*Reaalklassi soovijail tuleb lahendada 2 tunni jooksul ülesandeid matemaatikast, füüsikast, bioloogiast ja keemiast.

*Humanitaarklassi soovijail tuleb lahendada testid eesti keelest ja kirjandusest, ajaloost ning kahest võõrkeelest.

*Muusikaklassi astumiseks tuleb lahendada ülesandeid eesti keelest ja kirjandusest, ühest võõrkeelest, matemaatikast, teha solfed?otest ning sooritada eriala katse.

*Üldklassi pääsemiseks tuleb lahendada ülesandeid matemaatikast, eesti keelest ja kirjandusest ning ühest võõrkeelest. Üldklassi kandideerivad automaatselt ka teiste klasside nimekirjast napilt välja jäänud.

Testideta võetakse vastu oma kooli õpetajad, kellel on kogu 2004/2005 aasta vältel olnud kõik hinded ?4? ja ?5?, samuti maakondlikel olümpiaadidel kõrgeid tulemusi saavutanud.

Vastuvõtuteste lahendatakse 24. märtsil, täiendav testimine toimub 21. juunil.

Lisainfo: www.poltsamaa.edu.ee

Luua Metsanduskool

Luual on põhikooli baasil võimalik õppida metsandustehnikuks või haljastajaks. Lisaks koolipraktikale käivad õpilased praktikal oma ala juhtivates ettevõtetes, ka Soomes ja Rootsis. Koolil on ühiselamu ning head sportimisvõimalused.

?Tegime kindlaks, et viimase viie aasta vilistlaste hulgas on töötuid ainult 4 protsenti, nende hulgas ka poisid, kes olid hetkel sõjaväes, tüdrukud, kes olid lapsega kodus ja kõrgkooli edasi,? on õppeosakonna juhataja Veiko Belials veendunud, et Luua kooli lõpetajatel tööst puudu ei tule. ?Meie koolist saab inimene reaalsed tööoskused. Pool Eestist on ju mets ja ega see siit kuhugi ei kao.?

Kooli vastuvõtmise aluseks on õpilaskandidaatide keskmine hinne ja sisseastumistest, vestlus või essee. Kõik huvilised on oodatud 14. mail toimuvale lahtiste uste päevale.

Lisainfo: www.luua.edu.ee

Jõgeva Täiskasvanute Keskkool

Täiskasvanute Keskkooli on vähemalt seitsmeteistkümneaastasel noorel asja sel juhul, kui tavaline kool on kunagi pooleli jäänud. ?Õpetajad suhtuvad meil oma õpilastesse nagu võrdsetesse, tavakoolis seda alati öelda ei saa,? kiitis kooli patrioot, alates seitsmendast klassist ?täiskasvanuna? õppinud abiturient Ivo Kiis. Aga ka õpilane peab seal käituma vastavalt soliidselt, sest tema pinginaabriks võib olla sõna otseses mõttes vanaema.

Kooli sisseastumine on lihtne. Tuleb vaid tuua avaldus, tunnistus eelmise klassi lõpetamise kohta, passi koopia, üks dokumendifoto, väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust ja õppetöö võibki alata. Mingeid katseid ei toimu.

Lisainfo: www.jogevatkk.edu.ee

Tabivere Gümnaasium

?Meil on väike kool, kus õpetajad ja õpilased saavad hästi läbi. Hetkel õpib meil lõpuklassis ainult viis õpilast,? rääkis õpetaja Kadi Kesa ja lisas, et mullu sügisel võttis kool kümnendasse klassi juba 21 õpilast . Õpetajatel on iga õpilase jaoks piisavalt aega. Tabiveres käivad õppimas ka Tartu noored, kelle igapäevane bussisõit makstakse kinni.

Lisaks traditsioonilisele gümnaasiumiprogrammile on võimalik Tabivere Gümnaasiumis omandada mitmeid valikaineid: kodudisain, autoõpetus, mööbli restaureerimine ja joonestamine. Koolis töötavad kergejõustiku, jalgpalli, lauatennise, jalgratta ja võrkpalli treeningrühmad.

Lisainfo: www.hot.ee/tabiverekool

Põltsamaa Kodu- ja Põllutöökool

?Luua on nii metsa sees, aga me oleme metsast väljas!? viskas tulevane müügiproff Allan kooli asukoha üle nalja ja selgitas pisut tõsinedes, et Põltsamaa kutsekoolis saab põhikooli baasilt õppida autode-masinate remonti, üldehitust, kokaametit, müügitööd, kodumajandust ja põllumajandust.

Allan on rahul praktikaga. Näiteks põllumajandusõpilased käivad praktikal isegi Ameerikas ja võivad tublilt õppides saada iga kuu 1000 krooni stipendiumi. Koolis on ühiselamu ning nii hommiku-, lõuna- kui õhtusööki pakuvad kokaõpilased täiesti tasuta.

Mitmed erialad komplekteeruvad konkursi alusel. Sisseastumiseksameid ei ole. Põhikooli keskmine hinne ei ole nii määrava tähtsusega kui õpilaskandidaadi soov valitud eriala õppida ja ettekujutus erialasest tegevusest isiklike kogemuste alusel või vanematelt ja sõpradelt tuttavatelt pärineva info põhjal. Seepärast tuleks ennast vastuvõtukomisjoni vestluseks hoolikalt ette valmistada ning uurida hilisemaid töö ja praktikavõimalusi.

Lisainfo: www.pkpk.ee

Mustvee Gümnaasium

Süvaõpet ega kallakut ei ole, küll aga on võimalik omandada valikainetena teadmisi eetikast, meediast, saksa keelest, joonestamist, majandusest ning arvutiõppest.

?Meie keskkooli on nii lihtne sisse saada, Miina Härma või Treffneriga Tartus ei anna üldse võrreldagi,? tutvustas üheksandik Kristjan sisseastumistingimusi. Siiski asub kool nii kaugel Jõgevast ja loomulikult ka Tartust, et seal õpivad ainult ümbruskonna noored.

Lisainfo: www.mustvee1.edu.ee

Puurmani Keskkool

Valikainetena on võimalik õppida informaatikat, vene keelt, riigikaitset ja keskkonnaõpetust. Olulisem võõrkeel on saksa keel, õpitakse ka inglise keelt.

Kooli astuja peab alates 21. juunist kooli kantseleisse viima avalduse kooli direktori nimele, põhikooli lõputunnistuse ühes hinnetelehega, iseloomustuse (juhul kui õpilane tuleb mõnest teisest koolist), ärakirja sünnitunnistusest, ühe passipildi ja täitma ankeedi.

Lisainfo: www.puurmani.edu.ee

TIMO TEDER

blog comments powered by Disqus