Turundusspetsialist muudab valla nähtavamaks

Jaanuaris loodi Põltsamaa vallavalitsuse juurde turundusspetsialisti ametikoht, millel alustas tööd Raivo Suni. Oma senisest tööst andis Suni ülevaate Põltsamaa vallavolikogu liikmetele.


Suni sõnul on selle ajaga oluliselt muutunud Põltsamaa valla ajaleht, sest seda ei tehta enam ajakirjanduslikus võtmes, vaid see on nüüdsest mõeldud eelkõige valla rahva jaoks olulise info edastamiseks.

„Panime oma ajalehe Põltsamaa Teataja vahele ja sellega oleme rahaliselt kokku hoidnud ca 1000 eurot kuus, lisaks sellele veel teabespetsialisti palgaraha. Võib-olla ei meeldi selline lahendus osale Puurmani piirkonna inimestele, kes olid harjunud, et Põltsamaa valla ajalehes kajastatakse rohkem Puurmani elu-olu, aga me üritame teha tihedat koostööd Põltsamaa Teatajaga ja juhtida lehe tegijate tähelepanu ka Puurmani piirkonnale,” rääkis Raivo Suni.

Kui ta turundusspetsialisti ametisse asus, oli Põltsamaa valla Facebooki lehel 1400 kasutajat. Paralleelselt oli olemas Facebooki leht „Põltsamaa“ ja need kaks õnnestus omavahel ühendada. „Nüüd on valla Facebooki lehel üle 4000 kasutaja ja see on väga tõhus infokanal mõne sihtgrupi jaoks,“ kinnitas turundusspetsialist.

Põltsamaa valla kodulehe külastatavust on pikemat aega jälgitud ja külastuste arv on jõudsalt kasvanud. Märtsis-aprillis külastati kodulehte 7800 korda kuus. Kui siiani avaldas Põltsamaa vald kultuuriinfot väga erinevates kanalites, siis nüüd on kultuuriinfo koondatud ühte keskkonda ehk kultuurikava portaali.

Raivo Suni sõnul ei ole turundusspetsialisti ülesanne mitte ainult vallavalitsuse informatsiooni edastamine, vaid see, et valla allasutustes toimuv info avalikkusele kättesaadav oleks. Broneeritud on ka informatsiooni edastamise võimalus rahvusringhäälingu tasuta kultuuriuudiste kanalis.

Suni on enda kanda võtnud ka kaasava eelarve läbiviimise protsessi, mis tema hinnangul läks üle ootuste edukalt. Ehkki aega ettepanekute esitamiseks oleks võinud rohkem olla. Kuid tulemusega võib rahule jääda, sest 19 ettepaneku kohta ütlesid oma eelistuse välja üle 440 inimese. Võitjaks osutus tehiskattega korvpalliväljaku rajamine ning tõenäoliselt avatakse see spordisõprade jaoks enne jaanipäeva.

Praegu valmistatakse ette juba järgmist kaasava eelarve protsessi. Suvel on kavas teoks teha Roosisaare nn ruumieksperiment, mille käigus testitakse inimeste arusaamist südalinna ruumiplaneeringust teistmoodi sisustatud Roosisaare näol. Suni sõnul soovitakse luua Põltsamaa valla bränd ehk visuaalne lahendus, mida saaks kasutada valla sündmuste ja objektide esile tõstmisel. Kavas on luua ka niisugune infokeskkond, mis võiks olla toeks inimestele, kes oleks valmis kuhugi maapiirkonda elama asuma.

Septembrikuus toimub maal elamise päev, kus Põltsamaa vald koondab tänavu peatähelepanu Puurmanile, et seda piirkonda esile tõsta.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus