Türgis silmaringi avardamas

Veetsin sõna otseses tähenduses päikese all suurepärase koolitusnädala mitmekülgsete inimestega kõikjalt Euroopast. Kõnealune reis sai teoks tänu programmile Euroopa Noored.

Koolituse, millest osa sain, sisuks olid Euroopa Noored alaprogrammi 4.3 tegevused: tööpraktika, ettevalmistava kohtumise, analüüsikohtumise, õppevisiidi, partnerlusseminari, seminari, koolituse ja koostöövõrgustiku loomise projektid ning nende kvaliteedi arendamine.

Värvikirevus tuli ainult kasuks

Osalejaid oli kokku kaheteistkümnest riigist ning selline värvikirevus tuli koos veedetud ajale ainult kasuks. Võtan endale õiguse nimetada meie portugallastest koolitajaid unelmate koolitajateks, sest selliseid avatud, sallivad ning huvitavaid inimesi võin siiani oma elus vaid ühe käe sõrmedel kokku lugeda.

Leian, et Antalyas veedetud nädala jooksul ehitasid nad osalejatele hea hüppelaua, et koostada ning ellu viia rahvusvahelisi koolitusi ja kohtumisi.

Meile tutvustati ka programmi Euroopa Noored teisi alaprogramme, saime õpetust välispartneritega suhtlemiseks ning nippe mitteformaalse õppe rakendamiseks. Veel tehti meile ülevaade taotlusvormist ning levinumatest vigadest projektide koostamisel, et neid ise tulevikus vältida oskaksime. Kontrollisime saadud teadmisi ka juba kohapeal – segavõistkondade vahel toimunud mänguline turg sundis meid võtma riske ja tegema meeskonnatööd. Sellise õppemeetodi võtan kindlasti üle oma varamusse, et aidata tulevikuprojektides osalejatel teadmisi kinnistada.

Suurim väljakutse – projekti kirjutamine

Suurimaks väljakutseks sai ehk kõigile osalejatele projekti kirjutamine rahvusvahelises töörühmas. Ülesanne serveeriti taas väga loominguliselt: kujuteldav noorsootöötaja Tita Belgiast faksis meile oma üleskutse, tema sooviks oli läbi programmi Euroopa Noored oma meeskonda motiveerida ning midagi põnevat korraldada.

Sellest kirjast lähtuvalt moodustasime osalejatest kuus töörühma, kes kõik pakkusid probleemile lahendust.  . Taotlusvorm oli pikk ning aeg limiteeritud, mis tähendas üsna mahukat tööd,  kõrget mõttelendu ning kaaslastega arvestamist.

Kokkuvõtete tegemise ajal anti meile võimalus hinnata teiste kirjutatud projekte, tehes seda näiteks riikliku büroo või nõuandjate kogu seisukohalt. Taoline innovaatiline lähenemine oli väga õpetlik ja nauditav. Tunnen tänu huvitavale programmile ja mõnusatele kaaslastele veel nädalaid hiljemgi motivatsiooni ning päikest enda sees. Mõtlesin seal olles mitmeid kordi, et just see või teine hetk võiks kesta igavesti! Nädala sisse mahtus veel osalejate organisatsioonide tutvustamine, maagiline rahvusõhtu suure söögi- ja joogivalikuga, Antalya linna avastamine, Vahemeres ujumine ja palju muud, millest praeguseks vaid head mälestused  jäänud on.

Nädal lõhkus stereotüübid

Viimasel ööl pidime sõna otseses mõttes hotellist ära tantsima, sest lõpupidu ei tahtnud kuidagi otsa saada. Sellest reisinädalast jääb kindlasti meelde seik, kui mulle esimest korda kui eesti rahvuse esindajale skype’i loomise eest kiitust avaldati ning endalegi imestuseks tekkis mu märkmiku servale koolituse lõpuks vaid paar-kolm inglisekeelset sõna, mille tähendus mulle segaseks jäi.

Eriti õnnelik olen fakti üle, et lõhkusin selle nädala jooksul enda jaoks nii mõnedki arvamuse stereotüübid Türgi ja türklaste kohta. Leidsin seal oldud koolituse vältel palju uusi sõpru ning loodetavasti ka tulevasi koostööpartnereid. Kasutan nüüd võimalust ja tänan koolituse Eesti ning Türgi korraldajaid sujuva koostöö eest!

Soovitan ka kõigil teistel reisi- ja õpihimulistel noortel programmi Euroopa Noored kodulehel silma peal hoida, et kasutada võimalust oma elu värvikamaks muuta. 

iii

TUULI KAERAMAA, Noorteühendus Juventus

blog comments powered by Disqus