Tulevikus võib Mustvees järvevee abil sooja saada

Kolmapäeval  Mustvees peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul tutvustas linnapea Urmas Laur võimalust uurida rahvusvahelise projekti raames võimalusi Peipsi järve vee kasutamiseks alternatiivse energiaallikana.

Linnapea sõnul osaleb Mustvee Läänemeremaade projektis, mis hõlmab alternatiivsete energiaallikate kasutamist.

“Suurt rolli mängis asjaolu, et Saksamaal asuval Wittenbergi linnal tekkis mõte kaasata projekti ka teisi piirkondi, kaardistamaks ideid alternatiivsete energiaallikate kasutuselevõtmiseks,” rääkis Laur.

Linnapea märkis, et Mustvees võiks olla perspektiivi kütta hooneid edaspidi Peipsi järve soojendatud veega.

“Mõistagi eelnevad projekti praktilisele elluviimisele  põhjalikud uuringud, mille käigus tuleks välja selgitada ka küttekulud ja soojakaod kortermajades. Uuringute läbiviimisel on Mustveele koostööpartneriteks ka Eesti Maaülikool, Lõuna-Eesti Taastuvenergia Keskus, Rõuge vald, kus alternatiivsete energiaallikate kasutamine samuti pidevalt huviorbiidis olnud, ja teisedki asutused ja organisatsioonid. Uuringuteks on Mustveele eraldatud 111 000 eurot,” tunnistas Laur.

“Kui uuringute tulemused osutuvad positiivseiks, võiks kõne alla tulla Mustvees leiduva alternatiivse energiaallika kasutamine linna lähiümbruses, aga ka Jõgevamaal tervikuna. Mõistagi saab see toimuda kohalike omavalitsuste huvi korral,” ütles Urmas Laur.

“Alternatiivsete energiaallikate teema on huviorbiidis olnud erinevates piirkondades. Arvestades seda, võiks selles valdkonnas olla rohkem koostööd ja ka ühtset koordineerimist,” avaldas arvamust Saare vallavanem Jüri Morozov.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus