Tuleoht Eesti metsades on suurenenud

Keskkonnaministeerium tuletab meelde, et kuivade ilmade saabudes on metsades suurenenud tuleoht, mistõttu tuleb looduses viibijail rangelt tuleohutusnõudeid järgida.

Nädalavahetusel alguse saanud põleng Vihterpalus näitab, et metsad on juba väga tuleohtlikud ja tugeva tuulega võib väikesest tulekoldest alguse saada suur keskkonnakahju.

Tuleohtlik aeg algab kevadel pärast lume sulamist (tänavu alates 12. märtsist) ja lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabumisel. Sel ajal tuleb looduses tulega olla väga ettevaatlik, metsas ei tohi suitsetada ega lahtist tuld teha, lõket võib süüdata vaid selleks ette nähtud kohtades. Ka kulupõletamine on alates 12. märtsist keskkonnaministri määrusega keelatud. 

Tulekahju põhjustab hooletus

Suurem osa metsatulekahjudest saavad alguse just inimeste hooletusest tulega ümberkäimisel, kahjuks tuleb ette ka pahatahtlikke metsade süütamisi. Põlengu võivad põhjustada ka äike või torm, ent need on viimase 10 aasta andmetel olnud metsatulekahju tekitajateks vaid ühel protsendil juhtudest.

Tulekahju tagajärjel võivad hävida või olulisi kahjustusi saada keskkond ja vara, ohtu satub inimeste elu ja tervis. Ulatusliku metsapõlenguga kaasneb suur majanduslik kahju, mida üldjuhul ei ole võimalik kindlustusest ega muudest allikatest kompenseerida. Näiteks 2006. aastal oli 250 metsapõlengut, mis põhjustasid ainuüksi keskkonnakahju 10,5 miljoni krooni ulatuses, sest hävis või sai kannatada 2597 ha metsa ja süttis 80 hoonet. Metsapõlengud tekitasid ka Päästeametile üle 20 miljoni krooni ulatuses lisakulusid.

Kui kõik 2006. aasta metsapõlengute kulud kokku arvata, siis küünivad need 50 miljoni kroonini. 2007. aasta ei toonud nii kuiva suve ja nii palju põlenguid. Mets süttis 64 korral, kahjustada sai ligi 292,4 ha metsamaad. Kogukahju jääb 1,1 miljonit krooni piiresse. 

Jõgevamaa jääb väikese tuleohuga piirkonnaks

Metsapõlengud puhkevad piirkonniti erinevalt. Metsatulekahjude esinemissageduse järgi aastatel 1997-2006 on Eestimaa maakonniti jaotatud suure, keskmise ja väikese tuleohuga aladeks. Suure tuleohuga maakondade hulka kuuluvad Harju-, Ida-Viru- ja Põlvamaa, kusjuures nende maakondade metsamaa pindala moodustab 24 protsenti Eesti metsamaast.

Keskmise tuleohuga maakonnad on Lääne-, Lääne-Viru, Pärnu-, Tartu-, Valga- ja Võrumaa 33-protsendilise osatähtsusega metsamaa kogupindalast. Ülejäänud on väikese metsade tuleohuga maakonnad. Täpsemalt on tuleohtlikud piirkonnad määratletud tuleohukaardil, mis asub Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehel http://www.emhi.ee/index.php?ide=19,270. Metsatulekahjude keskmine pindala aastatel 1997-2006 oli 5,3 ha. Metsatulekahjust teata hädaabinumbril 112.

TIMO ANIS,

keskkonnaministeeriumi metsaosakonna peaspetsialist

blog comments powered by Disqus