Tugila eestvedaja Ave Lübek: elus peab olema eesmärk

Põltsamaa vallas on viiendat aastat töös noorte tugilaprogramm, millega on toetatud noori, kes on jäänud eemale töö- ja hariduselust, ning alla kolmeaastaste lastega emasid. Vooremaale rääkis Tugila tegemistest programmi üks eestvedaja Ave Lübek.


Kuidas teist sai Tugila programmi eestvedaja?
Olen töötanud pikka aega Põltsamaa noortekeskuses noorsootöötajana ning seetõttu oli ka motivatsioon aidata noori, kellel kooli või perega suhted sassis ning elu vastu ükskõiksus tekkinud. 

Kui palju Jõgevamaa noori võiks vajada aktiivsesse igapäevaellu tagasi toomist ja palju nendest on praegu Tugila programmi huviorbiidis?
Oleme toetanud viie aastaga kokku 400 noort. Praegu tegeleme aktiivsemalt ligikaudu 80 noorega.

Küllap on igal Tugila noorsootöötajal oma metoodika, kuidas abi vajavatele noortele läheneda. Millised on teie töömeetodid?
Olen noortega aus ja otsekohene. Usun, et ka omamoodi range. Oskan neid kuulata. Noored vajavad piire ja reegleid, mis aitavad neil nii noortekeskuses kui ka elus paremini oma koha leida. Piiride ja reegliteta elu viib tihti koolist ja ühiskonnast eemale ning lõpuks kuritegelikule teele.
On palju näiteid peredest, kus pole pärast vanemate lahkuminemist mingit selgust, mis saab edasi, see aitab kaasa noore perest eemaldumisele ja edasine elu võib olla aina keerulisem. Selles olukorras on eriti vaja rahulikku ja suunavat täiskasvanut, kes kuulab ja toetab.

Mis motiveerib hammasrataste vahele jäänud noori uuesti õppima või tööle asuma?
Ega siin mingeid erilisi nippe ei ole, kuulamine ja mõistmine aitab jõuda ühel hetkel oma soovide teadvustamiseni. Paljudel polegi unistusi ega mõtteid, mida edasi teha. Unistuse tekkimisel on juba lihtsam hakata selles suunas liikuma. Proovige elada sihitut elu, kuidas see mõjub. Elul peab olema eesmärk!

Mis on kõige raskem, et uuesti sotsiaalselt aktiivseks muutuda?
Noorel inimesel on mõnikord palju sundi ja vähe valikuvabadust, otsustusõigust. Arusaam enda soovidest ja tahtmistest on segane või puudub hoopis. Sotsiaalselt aktiivne saab olla sel juhul, kui on soov olla aktiivne. Mõned inimesed on juba oma loomult aktiivsed ja energilised.
Nendel on üldjuhul elus lihtsam hakkama saada. Introvertsed inimesed on pisut vähem aktiivsed, aga see ei tähenda, et neil soovid puuduksid. Nad lihtsalt ei väljenda neid nii intensiivselt. Et muutuda sotsiaalselt aktiivseks, peab tekkima tahe või soov, motivatsioon. Väljastpoolt on motivatsiooni raske tekitada. See peaks tulema seest. Mõnikord õnnestub noorega jõuda tema sisemise jõuni, aga kui ei õnnestu, on noorel raske ja meil temaga raske.

Kuivõrd on Tugila programmi hea maine motiveerinud rohkem noori sellest ettevõtmisest abi otsima?
Tugila programmiga on liitunud mitu noort omal soovil. Küsimusele, kus nad infot said, ütlesid nad, et sõber on Tugilast abi saanud. See on kõige parem tagasiside ja motiveerib noorsootöötajat oma panust andma.

Kas tegelete Tugila valdkonnaga Põltsamaa vallas või kogu Jõgevamaal?
Tegutseme suures osas Põltsamaa valla noortega, aga on hulk juhtumeid teistest valdadest ning isegi maakondadest. Noored on mobiilsed ja liiguvad palju ringi, ka aitab suuremat liikumist tekitada tasuta bussiliiklus. Me ei vaata noort elukoha järgi, abi saavad kõik noored, kes abi vajavad või selle vastu võtavad. Oleme ise ka mobiilsed, sõidame vajadusel noorega kohtuma. Transpordikulu tasub programm.

Kuidas Tugila programmi rahastatakse?
Noorte Tugila programmi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti noorsootöö keskuse elluviidava ja ESFi kaasrahastatud programmist „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus