Tudengid tutvusid Jõgevamaa sotsiaaltööga

Kui traditsiooni kohaselt on igal sügisel käinud Jõgevamaa hoolekandeasutustega käinud tutvumas Tartu Ülikooli sotsiaaleriala tudengid, siis tänavu avaldasid soovi maakonna sotsiaaltööga tutvuda ka Tallinna Ülikooli üliõpilased. Eile saabuski tudengitegrupp kõigepealt maavalitsuse majja, kus kohtuti sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Monika Aasaga, kes andis ülevaate maakonna sotsiaalvaldkonna tegevusest ning Jõgeva linna sotsiaaltöötajate vahendusel saadi ettekujutus ka olukorrast linnas. Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja tegevusest kõneles juhatuse esimees Luule Palmiste.

Pärast kokkusaamist maavalitsuses alustasid tudengid Monika Aasa juhatusel tutvuskäiku maakonnas. Kõigepealt käidi sotsiaalkeskuses Elukaar, kust edasi mindi Jõgeva haiglasse ning seejärel tehti tutvust Kiigemetsa kooliga. Teekond lõpetati Võisiku hooldekodus.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus