Tublimad raamatuviktoriini lahendajad kohtusid Põltsamaal Heiki Vilepiga

Koos maavalitsuse algklasside sektsiooniga otsustas maakonna keskraamatukogu lasteosakond tänavu korraldada I ? VI klasside õpilastele pisut ebahariliku raamatuviktoriini nimetusega “Tule raamatukokku”.

Vastused otse raamatutest

Küsimustele tuli vastuseid leida sõna otseses mõttes raamatutest. “Tahtsime selle viktoriiniga õpetada lastele just raamatute kasutamist, sellest ka viktoriini niisugune nimi. Küsimustele vastamiseks tuli raamatuid tähelepanelikult uurida, sest vastused leidusid enamasti nende pealkirjades, tiitellehtedel, esimesel leheküljel jm. See kõik eeldas ühtlasi kohalike raamatukogude ja koolide head koostööd,” ütles keskraamatukogu lasteosakonna juhataja Nelli Orgma.

Kokku võttis viktoriinist osa ligemale 1200 last viieteistkümnest maakonna koolist. Lasteosakonnal kui viktoriini algatajal ja küsimuste koostajal oli põhjust rõõmustamiseks ? osalenud koolide õpetajad olid väga rahul ja tundus, et lastele pakkus asi samuti huvi. Eriti aktiivselt võttis viktoriinist osa Põltsamaa Ühisgümnaasium.

Et kaugeltki kõik tublid viktoriiniküsimustele vastajad Põltsamaa keskraamatukogu saali ära ei mahtunud, tegid valiku, keda saata, kohalikud raamatukogud. Kõik lapsed said ka kingituse ning pärast söödi ühiselt torti.

Kohtumine lastekirjanik Heiki Vilepiga

Parimaks “magustoiduks? kujunes Põltsamaale kogunenud lastele ilmselt siiski võimalus kohtuda lastekirjanik Heiki Vilepiga, kes on kirjutanud arvukalt vaimukaid lasteluuletusi, muutnud elavaks Kapiukse Kollid, Liisu lood ja juhtumised, Jani seiklused jne.

Et rahvusvahelist lasteraamatu päeva tähistatakse igal aastal 2. aprillil suure muinasjutuvestja H. Ch. Anderseni sünniaastapäeval, tunnistas külaline, et tallegi on alati meeldinud just eriti Anderseni raamatud. Lastele luges ta aga kõigepealt ette mõne luuletuse oma neil päevil trükist ilmuvast uuest lasteluuletuste kogust “Katus sõidab”, seejärel ka mõnest teisest luuleraamatust ja katkendeid seni ilmunud juttudest.

Esialgu kuulasid lapsed ilmse mõnuga Heiki Vilepi muhedat juttu ja kirjaniku loomingut ta enda esituses, küsimusi hakati esitama alles hiljem. Selgus, et väga palju ainet kirjutamiseks on Heiki Vilepile andnud ta oma väiksemad lapsed Liisu ja Madli. Kirjutama oli ta hakanud aga neljandas klassis häda sunnil, sest kohustuslik kevadeluuletus oli pähe õppimata jäänud ja et mitte halba hinnet saada, kirjutas ta vahetunnis ise luuletuse. Raamatuid kirjutanud pole ta aga just kaua. Esimese raamatu lastele ilmutas ta alles 2001. aastal. “Keskmiselt olen kirjutanud aastas kolm lasteraamatut,” ütles külaline, kes enda sõnul tegeleb viimastel aastatel ainult sellega, mis hingelähedane ja rõõmu valmistab. Rahutu hingega inimesena on ta elus töötanud väga erinevatel aladel, õppinud omal ajal EPAs elektrifitseerimist, TRÜs ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis matemaatikat. ?Praegu ainult kirjutan ja mängin pilli, viimasel ajal on tekkinud kolmaski meelisala ? webmasteri oma,” tunnistas ta.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus