Tormas peetakse oluliseks inimeste sotsiaalset kindlustatust

Torma vallavolikogu kinnitas tänavuse eelarve, millesse on plaanitud tulusid 27 miljonit ja kulusid 28 miljonit krooni. Pidades silmas majandusliku olukorra halvenemist ja tööpuuduse suurenemist, pööratakse rohkem tähelepanu inimeste sotsiaalsele kindlustatusele.

Vallavanem Riina Kulli sõnul suudab Torma vald ka praegustes majandustingimustes jätkata  sünnitoetuste, kooliminekutoetuste ja matusetoetuste maksmist.

„Me remondime ka sotsiaalkortereid ja renoveerime Torma Päevakeskuse keldriruumid, kuhu sisustame tööharjutustoad meestele,” lubas vallavanem.

 Riina Kull märkis sedagi, et kui PRIA rahastab külaseltside algatatud projekte, on vallal nendes ettevõtmistes omaosalus. „Nii Vaiatu Külaselts kui ka Sadala Külade Selts kavatsevad jätkata kohalike rahvamajade renoveerimist,” kinnitas ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus