Tormas meenutatakse Paul Aristet

Torma vallavalitsuse ja Torma Mõisataastajate Seltsi korraldatud mälestuskonverentsile on kutsutud esinema teadlasi Eestist ning teistestki soome-ugri maadest. Tartu Ülikooli Paul Ariste keskuse juhataja Tõnu Seilenthal esineb põhjaliku ettekandega Paul Ariste pärandist.

Tutvutakse kodu-uurija Toivo Õunapuu koostatud näitusega, kus tutvustakse Rääbise küla perioodil, mil Paul Ariste seal sündis ja esimesed lapsepõlveaastad veetis. ?Konverentsile on eriti oodatud Jõgeva koolide emakeele ja kirjanduse õpetajad,? ütles Torma vallavanem Riina Kull. Tema sõnul on 2005. aasta kuulutatud Torma vallas Ariste aastaks. Kooliõpilastel on plaanis organiseerida Rääbise külas talgud, septembris avatakse samas Paul Ariste mälestuskivi.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus