Torma vallavanemaks valiti Triin Pärsim

 

Esmaspäevasel Torma vallavolikogu istungil valiti vallavanemaks senine Jõgeva maavalitsuse arengu ja planeeringute osakonna planeeringute nõunik Triin Pärsim. Ta sai kaheksa toetavat häält koalitsioonilt, mille moodustavad valimisliit Meie Inimesed, Reformierakond ja Keskerakond.

Torma vallavolikogu liikmetele endast ja oma seisukohtadest rääkides nimetas Triin Pärsim vallavanema esmase ülesandena hea elukeskkonna kujundamist paikkonna rahvale. “Oluline on turvalisus ja avalike teenuste kättesaadavus, ka kodanikualgatus. Tuleb tagada, et elu külades ja piirkondades edasi kestaks ja areneks,” lausus ta.

“Valdkonnad, millega lähiajal iseäranis põhjalikult tegelda tuleb, on Torma aleviku elamumajandus, noorsootöö, hariduskorraldus ja jäätmemajandus. Töö tulemuslikkuse võtmeks on tugev meeskond ja koostöötahe. Alustada tuleb põhjuste selgitamisest ühes või teises valdkonnas ning alusinfo ja taustamaterjalide kogumisest. Ilma piisava infota pole võimalik teha häid haldusotsuseid,” rääkis Pärsim.

Salajasel hääletamisel valiti Triin Pärsim kaheksa poolthäälega vallavanemaks. Valimisliitu Torma, meie koduvald esindav Ahto Vili tegi ettepaneku vallavanema valimiseks konkurss korraldada. Ettepanek ei leidnud aga volikogu enamuse toetust. Torma vallavanemaks saanud Triin Pärsimi esivanemad on Sadalas elanud ammustest aegadest. Hariduse on ta omandanud Eesti Maaülikoolis, kus ta esmalt läbis  4+2 süsteemis bakalaureuseõppe loodusvarade kasutamise ja kaitse erialal ja hiljem täiendas  oma teadmisi linna- ja tööstusmaastike korralduse erialal ning sai magistrikraadi 2012. aastal. Enne maaülikooli astumist lõpetas Triin Pärsim Räpina aianduskooli keskkonnakaitse erialal.

“Usun, et noorema põlvkonna esindajana toob Triin Pärsim Torma valda uusi mõtteid ja tegusid, mis tulevad paikkonna arengule kasuks. Mõistagi on tal tarvis ennast vallavalitsuse igapäevatööga põhjalikult kurssi viia,” ütles vallavolikogusse kuuluv Keskerakonna liige Urmas Priks.

“Triin Pärsimile tulevad kindlasti kasuks kogemused planeeringuvaldkonnast, mis ta on saanud Jõgeva maavalitsuses töötades. Vallavalitsuses avaneb tal võimalus teha koostööd ametnikega, kes on pädevad, kohusetundlikud ja suurepärased meeskonnatöö tegijad,” ütles senine Torma vallavanem Riina Kull, kes valiti volikogusse valimisliidu Torma, meie koduvald nimekirjas.

Triin Pärsimi volitused vallavanemana hakkavad kehtima alates 26. novembrist, mil vallavolikogu kinnitab vallavalitsuse uue koosseisu.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus