Torma vallas uuendatakse arengukava

Torma vallavanema Riina Kulli sõnul vajab lasteaia Linnutaja hoone põhjalikku renoveerimist. “Üht-teist on lasteaias juba remonditud, tänavu valmisid näiteks uued tualettruumid. Töid tuleb aga jätkata, kuni kogu maja tänapäevaseks saab, kusjuures lasteaia renoveerimist toetakse ka riigi rahadega,” märkis omavalitsusjuht. Üheks lahendamist vajavaks probleemiks, millele ka arengukava uues variandis tähelepanu pööratakse, on soojamajanduse olukord Torma keskasulas. “Alates 2007. aasta jaanuarist ei kompenseeri riik enam kaugküttega kaasnevaid kulusid, mis muudab selle inimeste jaoks liiga kulukaks. Kõigepealt on tarvis keskasulasse uued trassid ehitada ja siis saab otsustada, missugust kütuseliiki on tulevikus ökonoomne kasutama hakata,” märkis Riina Kull.

Vallavanem rõhutas, et prioriteediks on kultuuri edendamine ja vaba aja veetmise võimaluste avardamine kolmes valla piirkonnas: Tormas, Vaiatus ja Sadalas.

“Seda silmas pidades peab jätkuma nende paikade rahvamajade uuenduskuur, seniste kultuuritavade hoidmine ning samuti uute loomine,” ütles ta.

Eelmise nädala vallavolikogu istungil toimus arengukava uue redaktsiooni esimene lugemine. Tuleval aastal jätkavad vallavalitsus ja volikoguliikmed pingelist ja vastutusrikast tööd elutähtsa arengudokumendi väljatöötamisel.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus