Töövaate projekt: kasu nii noortele kui ka ettevõtjatele

 

Siimusti Avatud Noortekeskus kutsub Jõgeva valla ja linna ettevõtjaid ning noori osalema projektis Töövaade, mis võimaldab noortel saada praktilist teavet erinevate ametite kohta ning ettevõtjatel tutvustada oma tööd ja firmat. Projekt abistab noori kutsevalikul ja loob neile selgema pildi tööturust. Firmad tutvuvad aga projekti käigus kohalike noortega, kellest võivad tulevikus saada nende töötajad.

Töövaade on oma olemuselt nagu meistri ja selli koostöö. Noor on kui töötaja vari: ta saadab teda kogu tööpäeva vältel ja võimaluse korral ka abistab. Töövaate kestvus määratakse kindlaks osapoolte kokkuleppel. Ettevõtete ja noorte kokkuviimiseks korraldatakse ümarlaud, kus ettevõtted saavad anda lühiülevaate oma tööst ning noored valida endale huvipakkuva töö, mida jälgida.

Projektist huvitatutel palume ühendust võtta telefonil 5649 7219 (Auli Kumel) või e-posti aadressil auliauli@hot.ee . Esimene kohtumine saab esialgse kava kohaselt teoks 23. juulil Siimusti Avatud Noortekeskuses.

AULI KUMEL,
Vaimastvere Avatud Noortekeskuse noortejuht

blog comments powered by Disqus