Töötuskindlustushüvitise ülemmäär tõusis 9764 kroonile

2004. aastal oli töötuskindlustushüvitise maksimaalne suurus 8045 krooni ja 2003. aastal 6563 krooni kuus. Töötukassa teatel on töötuskindlustushüvitise suuruseks esimesel sajal hüvitise maksmise päeval 50 protsenti ja seejärel 40 protsenti kindlustatu 12 kuu keskmisest kalendripäeva töötasust enne töötuks jäämist. Ühe kalendripäeva hüvitise suurusele on kehtestatud ülempiir, milleks on vastavalt 50 ja 40 protsenti kolmekordsest Eesti keskmisest ühe kalendripäeva töötasust eelmisel kalendriaastal. Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutab töötukassa igaks kalendriaastaks möödunud aastal kindlustatute makstud töötuskindlustusmaksete alusel. 2005. aastal oli Eesti keskmine ühe kalendripäeva töötasu 210 krooni, aasta varem 187 krooni. Maksu- ja tolliameti andmetel oli 2005. aastal töötuskindlustusega hõlmatud isikuid 618.000, kes aasta jooksul tasusid töötuskindlustusmakset kokku 474 miljonit krooni. 2004. aastal oli kindlustatuid isikuid 602.000, kellelt arvestati töötuskindlustusmakset 413 miljonit krooni. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus