Töötushüvitist on sel aastal taotlenud ligi 8000 inimest

Töötuskindlustushüvitise taotlustest on tänavu ligi kolmandik tulnud Tallinnast (2052 taotlust). Ida-Virumaa tööhõiveameti vahendusel on laekunud 1377, Tartumaa 626, Harjumaa 612, Pärnumaa 431, Viljandimaa 286, Lääne-Virumaa 280, Hiiumaa 245, Jõgevamaa 216, Võrumaa 208, Saaremaa 205, Läänemaa 193, Valgamaa 190, Järvamaa 188, Põlvamaa 150 ja Raplamaa tööhõiveameti kaudu on laekunud 144 töötuskindlustushüvitise taotlust. Eelmise aasta 10 kuuga sai töötukassa 10.098 töötuskindlustushüvitise taotlust ning 12 kuuga 12.020 taotlust. Keskmine töötuskindlustushüvitis oli oktoobri kuu seisuga 2.572 krooni ning hüvitist maksti oktoobris välja 3.599 hüvitise saajale. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise taotlusi on töötukassa saanud tänavu 10 kuuga 93 ning need puudutavad 2.218 inimest. Rahuldatud on 88 taotlust ja hüvitis määratud 2.095 inimesele. Mullu 10 kuuga rahuldati 136 taotlust ja hüvitis määrati 3.692 inimesele. Tööandja maksejõuetuse hüvitise taotlusi esitasid pankrotihaldurid töötukassale 179 ning need puudutasid 1962 inimest. Töötukassa rahuldas 182 taotlust ning hüvitist sai 1.942 inimest. Eelmisel aastal rahuldas töötukassa 208 taotlust ja määras hüvitise 2.644 inimesele. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus