Töötuse määr kahanes teises kvartalis viie protsendini

Teises kvartalis oli töötuse määr väiksem nii eelmise kvartaliga (5,3 protsenti) kui ka eelmise aasta sama kvartaliga (6,2 protsenti) võrreldes, teatas statistikaamet.

Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes vähenes töötuse määr tänavu kõige rohkem suurima tööpuudusega piirkonnas Kirde-Eestis – 14 protsendilt 9,8 protsendini.

Töötuse määr oli väikseim Lääne-Eestis – kolm protsenti. Kesk-Eestis oli töötuse määr 6,3 protsenti, Lõuna-Eestis 5,1 ja Põhja-Eestis 3,9 protsenti.

Viimaste aastate tööhõive suurenemise tendents jätkus ka selle aasta esimesel poolel, kuid hõive kasv oli väiksem kui mullu.

Kui eelmisel aastal suurenes hõivatute arv 2005. aastaga võrreldes 6,4 protsenti, siis 2007. aasta esimeses kvartalis oli hõivatuid 1,9 ja teises kvartalis 1,3 protsenti rohkem kui aasta varem.

Hõivatute arv on kasvanud kõigis vanuserühmades. Suhteliselt kõige rohkem on juurde tulnud töötavaid noori. Tänavu teises kvartalis oli 15-24-aastaseid hõivatuid 70 000 ehk viis protsenti rohkem kui aasta tagasi. Kolme viimase aastaga on töötavate noorte arv kasvanud neljandiku.

Tööjõu-uuringu andmetel oli 2007. aasta teises kvartalis 15-74-aastaseid tööga hõivatuid 659 000, töötuid 35 000 ja mitteaktiivseid ehk õppijaid, pensionäre, kodused ja heitunuid 353 000.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus