Töötus kahanes aastaga 20 protsenti

Kuu ajaga on registreeritud töötus vähenenud 1,1 protsendi võrra. «Peale majanduskasvu on jätkuvalt langevat registreeritud töötute arvu mõjutanud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate erinevate projektide rakendamine, mille käigus on abistatud just pikaajalisi ja teisi riskirühmadesse kuuluvaid töötuid,» põhjendas Tööturuameti peadirektor Tiina Ormisson. Töötuse määr oli kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus tööhõiveametis on registreeritud töötuna 6,7 protsenti maakonna tööealisest elanikkonnast ja Valgamaal, kus see näitaja oli 5,7 protsenti. Kõige madalam töötuse määr (1,4 protsenti) on Pärnu maakonnas. Kõige suurem abiraha saajate osakaal tööealistest elanikest oli Valgamaal (2,7 protsenti) ja Võrumaal (2,6 protsenti), kõige väiksem Tartumaal ja Pärnumaal (0,8 protsenti). VOOREMAA

blog comments powered by Disqus