Töötukassa maksis pankrotihüvitisi 9,3 miljonit

Saamata jäänud tasude hüvitamise maksimumsuurus oli tänavu teises kvartalis 51 060 krooni ehk ligi kaks korda rohkem eelmisel aastal samal ajal kehtinud ülempiirist (26 070.-).

Kui varem kattis pankrotihüvitis keskmiselt 67% töötaja saamata jäänud tasudest, siis tänavu esimesel poolaastal kompenseeris töötukassa makstav hüvitis ligi 90% saamata jäänud tasudest. Nende töötajate osakaal, kes said töötukassa kaudu kätte kõik saamata jäänud tasud, tõusis samal ajal 25%-lt 63%-le.

Positiivse muutuse põhjuseks on alates 2007. aasta algusest jõustunud seadusemuudatused. Kui varem hüvitas töötukassa inimesele, kel oli ettevõtte pankroti tõttu saamata jäänud nii töö- ja puhkusetasu kui töölepingu lõpetamise hüvitist, maksimaalselt kolm tema enda keskmist palka, kuid mitte enam kui kolm Eesti keskmist palka, siis nüüd on ülempiiriks hüvitisesaaja enda kuus palka, kuid mitte enam kui viis Eesti keskmist palka.

Vooremaa

blog comments powered by Disqus