Töötukassa määras mais hüvitise 380 inimesele

Eesti Töötukassa määras mais hüvitise 380 inimesele, neist suurem osa sai töötuskindlustushüvitist. Töötuskindlustushüvitist taotles mais 452 inimest, kellest 365-le töötukassa määras hüvitise. 2006. aasta algusest alates on töötukassa määranud töötuskindlustushüvitise 2776 inimesele. Maikuus oli kokku 3052 töötuskindlustushüvitise saajat, kellele hüvitise väljamaksmiseks kulus 7,4 miljonit krooni. Keskmine töötuskindlustushüvitise suurus oli mais 2898 krooni kuus. Töötuskindlustushüvitise maksmise keskmine periood pikenes võrreldes aprilliga nelja päeva võrra: 132 päevalt 136-le.

Eesti Töötukassa

blog comments powered by Disqus