Töötas rahvamajajuhatajate suvekool

Koolitusepäevad kandsid pealkirju, mis päeva põhiteemale vihjasid.

7. augustil, Eesti päeval tõi osalejaile tervituse kultuuriminister Laine Jänes. Harju maavanema Värner Lootsman tervituse järel tutvustas maakonda Harju Maavalitsuse Kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Riin Kivinurm. Vabariigi päeva võis nimetadagi ka tutvustamise päevaks. Muu hulgas rääkis Ülle Välimäe MTÜst Eesti Rahvamajade Ühing, mis on nüüd ametlikult registreeritud ja võtab vastu uusi liikmeid.

Järgmisel, Kultuuri päeval õpiti suhtlemist, eneseväljendust. Saadi teda, mis on aktiivne kuulamine, aga ka oma huvide eest seismine. Lõõgastavat vaheldust teooriale  pakkus tantsukoolitus Paul Bobkovilt, päeva lõpetas asjaosaliste endi kokku pandud kultuuriprogramm.

9. august kui Euroopa päev algas Euroliidu lipu heiskamisega, ka koolituste teemad oli sel päeval selle riikideühendusega seotud.

Lepiti kokku, et järgmise suvekooli korraldab 2008. aastal Lääne-Virumaa.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus