Toorpiima tuleb enne tarbimist kuumutada

Hea hügieenitava rakendamine farmides ja külmaahela säilitamine farmist tarbijani aitab oluliselt vähendada võimalikke toorpiimast tingitud terviseriske, kuid parim viis riske vältida on piima kuumtöötlemine.

Hiljuti Eesti Maaülikoolis läbi viidud uuringud näitavad, et toorpiima tarbimisest tingitud terviseriskide vähendamiseks tuleks piima enne tarbimist kuumutada. Seepärast kavatseb põllumajandusministeerium uuendada 2006. aastast kehtivat ministri määrust ja kohustada toorpiima turustajaid soovitama toote müügikohas või pakendil tarbijatele toorpiima enne tarvitamist kuumutada.

Mis on toorpiim?

Toorpiim on piim, mida ei ole kuumutatud üle 40 kraadi ega töödeldud  muul samaväärse mõjuga viisil. Toorpiimast ei ole midagi eemaldatud ja sinna ei ole midagi lisatud. Teadusuuringutega on jõutud järeldusele, kuigi toorpiim on mõnes mõttes tervislikum, sest seal on näiteks säilinud looduslik toitainete struktuur, ei kaalu see üles selle tarbimisega kaasnevaid potentsiaalseid ohte, sest toorpiim on riknemist põhjustavate ja võimalike haigusttekitavate mikroobide kasvamiseks soodus keskkond.

Võrreldes nö tavalise poepiimaga, ei ole toorpiima homogeniseeritud ega pastöriseeritud. Homogeniseerimisel peenestatakse piimas leiduvad rasvakuulikesed, et need piima pinnale koorekihti ei moodustaks. Pastöriseerimisel kuumutatakse piim tavaliselt 15 sekundiks temperatuurini 75 °C, mille tulemusel haigustekitajad hävivad.

Millised on võimalikud riskid?

Seoses toorpiima turustamise kasvuga ja turustamisvõimaluste lisandumisega (pudelisse villitud toorpiim, müügiautomaadid) võime eeldada, et inimeste kokkupuude võimalike ohtlike haigustekitajatega on suurenemas. Seepärast telliti Eesti Maaülikoolilt (EMÜ) uuringud toorpiima kvaliteedi ja ohutuse kohta, et hinnata seni rakendatud ohutusnõuete piisavust.

Maaülikooli teadlased uurisid 2013. ja 2014. aastal toorpiima ohutuse näitajaid piimatootmisfarmides ja müügikohtades. Farmis võeti proove piimafiltritelt ja jahutipiimast. Võeti proove  ka turul, piimaautomaatidest, kaupluses müügil olevast pakendatud toorpiimast ja otse tarbijale müüdavast piimast.

Uuringud andsid kinnituse, et nagu igal pool maailmas, esineb inimesele ohtlikke haigusetekitajaid ka Eestis turustatavas toorpiimas. Seega tegid EMÜ teadlased ettepaneku kohustada toorpiima tootjaid ja turustajaid teavitama tarbijaid selle tarbimisega kaasnevatest terviseriskidest ning soovitama piima enne tarbimist kuumutada.

Toorpiimaga seotud riske on hinnanud ka Euroopa Toiduohutusamet (EFSA). 2015. aasta alguses avaldatud hinnangus leiti seoseid mitmete haigustekitajate, sealhulgas puukentsefaliidi viirus jt ja piima tarbimisest tingitud haigestumiste vahel.

 Haigusetekitajad satuvad toorpiima enamasti lüpsilehmi ümbritsevast keskkonnast ja seda on praktiliselt võimatu vältida ka kõige paremates tootmistingimustes. Lisaks eritavad nakatunud loomad paljusid haigusetekitajaid otse piima.  Näiteks on Eestist teada entsefaliidipuhang 2005. aastal, mil 19 inimest haigestus kitse toorpiima tarbimise tagajärjel.

Piim võib saastuda mitmesuguste bakteritega lüpsi käigus udara ja nisade pinnalt, lüpsjalt, õhu kaudu, torustikust, lüpsi- ja jahutusseadmetelt, mitmesuguselt lüpsiinventarilt jne. Nõuetekohaselt toodetud toorpiimas on haigustekitajate esinemine enamasti väike ja arvukus madal, kuigi täielikult ei saa neid välistada.

Kuidas toorpiima turustatakse?

Eestis on toorpiima müümine otse tarbijale lubatud. Seda võib müüa tarbijale  otse farmist, turul, kaupluses jne. Kui  müüakse rohkem kui 100 liitrit lehmapiima või 20 liitrit kitsepiima päevas, peab tootjal olema kehtiv veterinaartõend. Toorpiimas leiduvate riskide tõttu soovitatakse paljudes EL liikmesriikides toorpiima enne tarvitamist kuumtöödelda.

Kolm soovitust toorpiima tarbijatele:  

  • Toorpiima tuleb säilitada ettenähtud temperatuuril ja arvestada tarvitamise tähtpäeva.
  • Toorpiima on soovitav enne tarbimist kuumtöödelda. Kindlasti tuleb kuumutada toorpiima, mida tarvitavad riskirühma kuuluvad inimesed (eakad, lapsed, lapseootel naised, immuunpuudulikkusega inimesed).
  • Kuumtöötlemiseks võib lugeda näiteks toorpiima kuumutamist vähemalt 75 kraadi juures 15-20 sekundit. Kui toorpiima kasutatakse kuumutatava toidu koostises (supid, pudrud jne), siis pole seda vaja eelnevalt kuumutada.

 

See kirjatükk on ilmunud ka Maablogis

ANNIKA LEIS, põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna toiduhügieeni büroo peaspetsialist

blog comments powered by Disqus