Tööpuudus püsib Eestis jätkuvalt madal

Tööga hõivatud inimeste arv Eestis kasvab ja tööpuudus püsib jätkuvalt madal. Hõive kasv jäi siiski tänavu teises kvartalis varasemast aeglasemaks, kuna tööga on juba hõivatud teiste riikidega võrreldes väga suur osa inimesi.

Statistikaameti tööjõu-uuringu andmetel oli 2019. aasta teises kvartalis tööga hõivatud 667,7 tuhat inimest, mis on 1100 inimese võrra ehk 0,2 protsenti suurem kui aasta tagasi. Tööpuudus püsis jätkuvalt madalal 5,1 protsendi juures, mis on kooskõlas töötukassas registreeritud töötute arvuga.

Maksuameti andmetel panustasid teises kvartalis hõive kasvu enim info ja side, haldus ja abitegevuste ning kutse-, teadus- ja tehnikaalase tegevuse ettevõtted. Kui eelmisel aastal suurenes hõivatute arv ehituses 6–7 protsendi võrra, siis tänavu teises kvartalis 1,2 protsendi võrra. Hõive langus oli suurim mäetööstuses, kus langenud tootmismahtude tõttu vähendatakse ka töötajate arvu.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus