Tööõnnetusi kõige rohkem puidutööstuses

 

Tänavu üheksa kuuga registreeriti Tööinspektsioonis puidutöötlemise ja puittoodete tootmise alal 271 tööõnnetust, mis moodustab peaaegu kümnendiku kõigist tööõnnetutest Eestis (2591).

Teisel kohal on hulgi- ja jaekaubandus (263), kolmandal ehitus (259) ja neljandal kohal metallitoodete tootmine (258). Ilmneb, et tööõnnetused jagunevad üpris võrdselt nelja tegevusala vahel.

Puidutööstus on õnnetusrohkem olnud ka 2004. (248) ja 2005. aasta üheksal kuul (230). Õhutranspordis ei olnud ühtki tööõnnetust, kalanduses oli neid kaks ja finantsvahenduses kuus.

Eelmise aastaga võrreldes on tööõnnetuste arv suurenenud kõige enam veetranspordis (2 korda), hariduses (1,37 korda) ja ehituses (1,34 korda).

Õnnetusi oli vähem põllumajanduses ja jahinduses, kalanduses, mäetööstuses, mööblitootmises ja finantsvahenduses.

Suhtarvu järgi (100 000 töötaja kohta) oli kõige rohkem tööõnnetusi puidutootmises (1278), mis ületab Eesti keskmise näitaja (427) ligi kolmekordselt! Ka suhtarvus oli kõige vähem tööõnnetusi kalanduses (71) ning finantsvahenduses (87), õhutranspordist rääkimata.

Tõnu Vare,
Tööinspektsiooni avalike suhete nõunik

blog comments powered by Disqus