Töölepingute sõlmimiseni läheb veel aega

21. novembrist 16. detsembrini OÜ Mustvee Õmblus ruumides toimuv tööturukoolitus on masinõmblejate täiendõpe. Selle viib läbi Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Jõgevamaa Tööhõiveameti rahastamisel. Tulevane tööandja, OÜ Mustvee Õmblus tagab koolituse etapil ainult materiaaltehnilise baasi, kusjuures selle kasutamine koolituseks kompenseeritakse koolitaja poolt.

Tuleva aasta algusest kehtima hakkav uus tööturuteenuste ja -toetuste seadus võimaldab jaanuaris ja veebruaris kasutada juba uut tööturuteenust ? tööpraktikat, mis on mõeldud töötutele töökogemuse andmiseks. See tähendab, et koolitusetapil uuest tehnoloogiast üldpildi saanud tulevased õmblejad saavad kahe kuu jooksul täiendada praktilisi tööoskusi. Tööpraktika viib läbi juba tulevane tööandja, kellele tööhõiveamet kompenseerib praktika juhendajate tasu: esimesel kuul iga töötatud tunni eest 100 protsenti ja teisel kuul 75 protsenti tunnipalga alammäärast.

Et tööpraktikat läbi viia, võtab firma jaanuarist tööle kolm juhendajat, kes on eelnevalt Riias vastava väljaõppe läbi teinud. Detsembris võetakse tööle raamatupidaja, kellele tööhõiveamet maksab palgatoetust.

Tööhõiveameti ja OÜ Mustvee Õmblus vahelise kokkuleppe kohaselt lõpeb tööpraktika veebruarikuuga ning märtsi algul võetakse 57 õmblejat tööle.

HELEN MANGUSE,
Jõgevamaa Tööhõiveameti direktori kt

blog comments powered by Disqus