Töökuulutused jõuavad nüüdsest ka heade uudiste portaali

Töökuulutustega Jõgevamaalt ja teistest Eesti maakondadest võib nüüd tutvuda ka heade uudiste portaalis GoodNews, kes alustas koostööd Eesti Töötukassaga.

GoodNews peatoimetaja Monika Kuzmina märkis, et koostöös Eesti Töötukassaga avaldab heade uudiste portaal nüüd ka kuulutusi vabadest töökohtadest. “Oleme partneriks töötukassale, kelle peamine ülesanne on töötajatele, tööotsijatele ja tööandjatele kiiresti muutuval tööturul turvatunde pakkumine ning nende abistamine nii töö kui töötaja leidmisel. GoodNews soovib töökuulutuste jagamisega kaasa aidata tööealise elanikkonna võimalikult kõrgele tööhõivele ning pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamisele,” märkis ta.

“GoodNews on kandnud positiivse info vahendaja rolli nüüdseks juba varsti aasta. Suvel alustasime koostööd Kuma raadioga. Ühise projektina jõuavad iganädalaselt Eestis toimuvad positiivsed uudised kõikide raadiokuulajateni. Samuti teeme koostööd ajalehega Terviseleht, mille kaudu levitame samuti iga nädal häid Eestimaa uudiseid.

Vabadest töökohtadest teavitamine  koostöös töötukassaga oli üks järjekordseid loogilisi samme, et anda meiepoolne panus ausa ja vajaliku info levitamisel parema Eesti heaks,” rääkis Monika Kuzmina.

Info vabade töökohtade kohta, mis on toodud välja maakondade kaupa, leiab veebiaadressilt goodnews.ee/tookuulutused

JAAN LUKAS

 

blog comments powered by Disqus