Toimub uus vastuvõtt Sisekaitseakadeemiasse

Jaanuaris toimub uus vastuvõtt Sisekaitseakadeemia (SKA) politseikolled?isse politseikonstaabli erialale. Avaldusi ja dokumente võetakse vastu Sisekaitseakadeemias, saata võib ka posti teel (Kase 61, Tallinn 12012). Postiga saadetud dokumentide ja avalduste esitamise viimane postitempli kuupäev on 20. jaanuar 2006.

Dokumente võetakse vastu 9.-26. jaanuarini. Testid, katsed ja vestlused toimuvad 27. jaanuarist 10. veebruarini. Kutsesobivuse vestlused toimuvad elukohajärgsetes politseiprefektuurides 6.-9. veebruarini. Lõplikud tulemused avaldatakse SKA veebilehel. Õppetöö Sisekaitseakadeemia politseikolled?i Paikuse politseikoolis algab 13. märtsil. Täpsemat infot saab internetiaadressil www.sisekaitse.ee

Klaire Ründva,
Lõuna Politseiprefektuuri
Jõgeva politseijaoskonna
pressiesindaja

blog comments powered by Disqus