Toiduohutuse järelvalve koondub Veterinaar- ja Toiduametisse

Eile kinnitas Vabariigi Valitsus Põllumajandusministeeriumis koos käinud toiduvaldkonna järelvalve ümarlaua ettepanekut koondada kogu järelvalve ahel Veterinaar- ja Toiduametisse, kuna Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate põhimõtete kohaselt ei ole tänane järelevalve killustatus otstarbekas.

?Toidu ohutuse tagamiseks tuleb jälgida toidu tootmisahela kõiki osi katkematu tervikuna – alates loomasööda valmistamisest ja toidu esmatootmisest kuni tarbijale üleandmiseni, kuna kõik ahela osad mõjutavad toidu ohutust,? ütles põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Hetkel on Eesti toiduvaldkonna järelevalveala jaotatud Põllumajandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel.

Rahvusvaheliste põhimõtete kohaselt on otstarbekas, et kogu toiduahela järelevalve eest vastutab ja järelevalvet teostab üks pädev järelevalveasutus. Toidujärelevalve süsteemi ümberkorraldamine võimaldab riigil lõpptulemusena pikemas perspektiivis täita toidukontrolli ülesandeid optimaalselt ning otstarbekamalt.

Seoses valdkonna koondumisega VTA järelevalve alla lisanduvad talle Tervisekaitseinspektsioonilt ja Tarbijakaitseametilt järgmised toidujärelevalve kohustused: jaekaubanduse ja toitlustamise, muu hulgas ka toidulisandite ja eritoitude   käitlemisvaldkondade üle teostatav järelevalve; toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete valmistamise, töötlemise, turustamise ja kasutamise üle teostatav järelevalve; teabe esitamise kohta kehtestatud nõuete täitmise ning esitatud teabe õigsuse üle teostatav järelevalve.

Liina Lepik
Põllumajandusministeerium

blog comments powered by Disqus