Toetusi Hasartmängumaksu Nõukogult Jõgevamaale

Põltsamaa koguduses on nii noorte- kui ka muusikajuht kirjutanud projekte, et taotleda toetust pühapäevakooli noorte õpetajate koolituseks. Koguduse õpetaja Markus Haameri sõnul on pühapäevakooli õpetajate koolitamine tänuväärne ja väga vajalik. Enamik pühapäevakooli õpetajatest, kes ise omal ajal selle kooli lõpetanud, on väga noored, kellel õpingud veel pooleli ja tööinimese elu alles ees.

Torma kool taotles toetust tantsurühmadele ja kooridele uute rahvariiete soetamiseks. “Oleme väga tänulikud kultuuriministeeriumile, kelle kaudu me taotluse esitasime ja kes selle vajalikkust mõistis. Et tähistame järgmise aasta 15. märtsil kooli 320. aastapäeva, on rahvariiete uuendamist tõepoolest vaja. Meie ainukesed rahvariided, mis on pärit kuuekümnendatest aastatest, on oma aja ära elanud,” ütles kooli huvijuht Lea Pendis.

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda esitas toetusetaotluse lapsehoidjate koolitamiseks. “Koda tahab aidata koolituse organiseerimisel, et edaspidi saaksid vastava koolituse läbinud inimesed litsentsi ja oleks võimalik teenust pakkuda,” selgitas Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koja juhataja Luule Palmiste. Koolitus saab ilmselt teoks järgmise aasta jaanuaris-veebruaris. Koolitajaks on Perekasvatuse Instituut ning omavalitsuste otsustada jääb, keda koolitusele saadetakse.

 Jõgevamaa kolme projekti toetatakse kokku 65 900 krooniga. Hasartmängumaksu Nõukogu jagas selle esimehe, Riigikogu liikme Kaia Iva sõnul novembris kultuuri, spordi, hariduse ja sotsiaalprojektide toetuseks kokku üle seitsme miljoni krooni. Täielikult või osaliselt otsustati rahastada pisut enam kui pooled esitatud taotlustest.  Suurim summa kuulub nagu ikka olümpia ettevalmistusele, järgneb sotsiaalvaldkond. Sellel aastal tuleb Hasartmängumaksu Nõukogu laekunud projektide üle otsuseid langetama veel 17. detsembril.

VAIKE KÄOSAAR

blog comments powered by Disqus