Tõeline ralli Voore koolis

Suur kollane maja räägib igal hetkel oma lugu, kogub endasse mälestusi ja märkamisi. Tähelepanuväärseid märke jätavad peale seal õppivate õpilaste ja töötajate ka kõik külalised, kel vahel põhjust sellesse majja sisse astuda ja tunda end alati oodatuna. See on meie piirkonna koolimaja – Voore põhikool.


Nii, nagu meie kodumaagi, väikese rahvaarvu, kuid suure hinge ja paljude võimalustega oma suurel juubeliaastal, mahutas ka see maja veebruaris kaks tähelepanuväärset üritust. Ühte neist mahtus meie tublide õpetajate ja õpilaste poolt veetud 3D modelleerimise ja printimise õpituba, kus olemasolevat tehnikat ja võimalusi tutvustas kõigile huvilistele õpetaja Kaie Mikko. Samuti oli esindatud robootika õpituba, kus seni omandatud teadmisi ja roboteid demonstreeris õpetaja Mare Maasik. Koos lastega ehitatud roboteid sai testida-katsetada nii maas kui ka selleks soetatud radadel.

Õpetaja Raivo Reimets tegi teadusteatrit, mis osutus nii põnevaks, et klassiruum täitus huvilistest helikiirusel. Kogu koolipersonali, lapsevanemate, laste ja ettevõtjate toega korraldati heategevuslik õnneloos, mille piletid müüdi väga kiiresti läbi. Maitsemeeli ergutasid õpilaste endi poolt üles seatud kohvikud, mis olid ka väga kaunilt kujundatud. Samal ajal sai lasta hingele pai teha ka aulas, kuulates laste kontserti. Päeva lõpetas segakoori Serviti etteaste teemakohaliste lauludega.

Kui koolimajas sai värskendada vaimu ja meelt, käis kooli spordisaalis üks tõeline ralli. Nimelt toimusid seal RC Indoor offroad-sarja juunior-liiga Eesti Meistrivõistlused. Sel õppeaastal alustas koolis tööd tehnikaring  ja koostöö sai alguse  Väike-Maarja Mudelihallis toimunud võistlussarjast.

Võistlusel osalesid juuniorid 1:18 ja 1:16 vähendatud mõõtmetes mudelautodega. Tegemist oli selle hooaja 7. etapiga. Osalejaid oli 26, kes tulid üle Eesti Voorele ning A-finaali võitis vaatamata seni raskeimale rajale noor Saue hobiZONE klubi liige Marten Ojapõld, kelle võit paiskas segi kogu hooaja tabeli ning viis noormehe 56 sarjas võistlejate seas esikohale.

Tehnikaringis osalevata laste areng Voorel on märgatav. Ühest küljest paranevad sõiduoskused, teisest küljest ka tehniline taip, mis on ringi töö üheks olulisemaks eesmärgiks. Oluline on õppida tundma tehnikat ning osata seda vajadusel ise remontida. Vaba aeg veedetakse sisukalt ja arendavalt.

Raske on kirjeldada seda melu, laste kirge ja pühendumist. Kuid nüüd, mil sõitmiseks ja võistlemiseks vajalik on kohapeal olemas, loodame edasisele heale koostööle teiste mudelistidega, et ka neil, kes seekord kohale ei jõudnud, avaneks peagi võimalus mõnel järgmisel võistlusel osaleda. Seda peab oma silmaga nägema.

Tehnikaring Voore koolis tegutseb igal kolmapäeval algusega kell 17.00 ja on mõeldud kõigile 6-18 aastastele. Miks mitte tulla endale sobival kolmapäeval ringi töös osalema, et tulevikus ka ise võistelda.

Iga õnnestumise taga on alati toredad ja koostöövalmis inimesed, kellele meeldib kaasa lüüa, koos teha ja aidata. Aitäh toreda ja sisuka päeva korraldamise eest kogu kooliperele. Suured kummardused ja kniks kõigile õnneloosi toetajatele ja läbiviijatele: käsitöölistele, kooli personalile, lapsevanematele, ettevõtetele ja Mustvee vallale, Väike-Maarja mudelihallile, võistlejate vanematele.

Kogutud raha kasutatakse laste vaba aja ja vahetundide sisustamiseks.

Nagu ütleb Leelo Tungal laulus, mille esitas segakoor Serviti “…ja laul, mis tuleb südamest, tee leiab südameisse!”

EVELYN SEPP

blog comments powered by Disqus